top of page

תכנית חממ"ה (חיזוק המעטפת המגנה של ההורות) לעבודה קבוצתית עם הורים בתקופת אי-וודאות ולחץ מתמשך

פרופ׳ נעמה עצבה-פוריה

על ההרצאה

ילדים זקוקים לביטחון, אמון וודאות כדי להתפתח. בתקופות המאופיינות באי-ודאות ולחץ, כדוגמת תקופת מלחמה, וחיים במקום ארעי, צרכים אלו מאותגרים, וישנו חשש אמיתי להתפתחות הנפשית של הילדים. אחד האתגרים המרכזיים של הורים במצבים כאלו הוא כיצד יוצרים תחושת ביטחון וודאות יחסית.


מודל חממ"ה של דואט, הנו מודל שמתמקד במציאות החדשה שנוצרה להורים רבים ברחבי הארץ, בו מצב אי הוודאות והלחץ מאפיינים את היומיום שלהם. כיצד מגדלים ילדים במציאות זו? מודל חממ"ה הנו מודל קבוצתי המבוסס על תיאוריית ההתקשרות ועל החשיבה הרפלקטיבית, המעמידה בבסיס הטיפול את הצורך בעצירה והתבוננות על החוויה הפנימית של ההורה לצד התבוננות בחוויה הפנימית של הילד/ה במצבים שונים ביומיום, ומתוך כך הבנה בדרכי הפעולה. יכולת זו מאותגרת בעתות לחץ, אי ודאות וחוויות רגשית קשות, מהעבר וההווה. לכן, העבודה על היכולת הרפלקטיבית היא מוקד טיפולי מרכזי בעבודה הטיפולית בהורות. העבודה הקבוצתית משלבת תרגילים המאפשרים הבנה וחוויה של העולם הפנימי של הילד/ה ושל ההורה ולכן מהווה דרך אפקטיבית לקידום יכולת רפלקטיבית ועמה חיזוק הקשר הורה-ילד.ה.


מחקרינו מראים כי חיזוק היכולת הרפלקטיבית מובילה לשיפור ברווחה המנטלית והחוסן הנפשי של ההורים, ובכך מסייעת בהתמודדות עם תחושת חרדה, עצב, כעס ואשמה. אלו מסייעות גם חיזוק קשר הורה- ילד. העבודה הקבוצתית הרפלקטיבית עם ההורים נמצאה כמקדמת את יכולת ההסתגלות, מגבירה את הויסות העצמי של הילדים ומפחיתה קשיים התנהגותיים (Menashe-Grinberg, Shneor, Meiri & Atzaba-Poria, 2021)


כיום מתקיימות קבוצות דואט באזורים שונים בארץ למפונים ולהורים בעורף. גיבוש העמדה ההורית חשוב במיוחד בזמנים בהם השיגרה והמסגרות היומיומיות השתנו באחת ויצרו אי-ודאות רבה. התהליך הקבוצתי כולל 8 מפגשים קבוצתיים בני שעה וחצי כל אחד, אשר מונחים בצמד הנחייה ע"י אנשי.נשות מקצוע מוסמכות מטעם מרכז דואט. ההתערבות מלווה במחקר. בהרצאה יוצג מודל ההתערבות ויינתן דגש מרכזי לחשיבות הסטינג הקבוצתי כמקדם יכולת רפלקטיבית הורית ("היכל של מראות, "תהליכים מקבילים", "enactment"). כמו כן, יוצגו ממצאים ראשוניים לחשיבות ההתערבות הרפלקטיביות בתקופת אי-ודאות ושינויים מרובים.


יום העיון התקיים ללא עלות ביום שני ה-8.1.24 20:30-22:00

על המרצה

פרופ׳ נעמה עצבה-פוריה

פרופ' נעמה עצבה-פוריה- פסיכולוגית התפתחותית מומחית, מדריכה. ראש מרכז דואט וחברת סגל במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בן-גוריון. יו"ר העמותה לבריאות הנפש של התינוק בישראל. מטפלת ביחידה הפסיכיאטרית בגיל הרך בסורוקה. פיתחה את מודל דואט בישראל.

bottom of page