top of page
Business Meeting

טיפול בהתמכרות לקנאביס בראי הפסיכודינמיקה המעגלית של פול וכטל

גב' רחלי זיגל, ד"ר רון נסים ומר דודי גולד

מכון מפרשים לחקר והוראת הפסיכותרפיה,

בביה"ס למדעי ההתנהגות, המכללה האקדמית תל אביב יפו


שמחים להזמינכם ל:

מפגש 1 של פורום 'אינטגרציה בפסיכותרפיה' תשפ"ג

טיפול בהתמכרות לקנאביס בראי הפסיכודינמיקה המעגלית של פול וכטל


הרצאה ודיון במקרה

מפגש מקוון: יום רביעי 19.10.22 בשעות 20:00-21:45

תעריף הרשמה: 70 ₪ לאנשי מקצוע, 50 ₪ מתמחים וסטודנטים


תכנית הערב:

חשיבות של עמדה אינטגרטיבית בטיפול בהתמכרויות - רחלי זיגל, מכון מפרשים, המכללה האקדמית תל אביב יפו.

מודל הפסיכודינמיקה המעגלית של פול וכטל והרלוונטיות שלה להתמכרות לקנאביס -  דר' רון נסים, מכון מפרשים, המכללה האקדמית תל אביב יפו.

הצגת מקרה: טיפול אינטגרטיבי בהתמכרות לקנאביס - ממעגל ההתמכרות למעגל ההחלמה -  דודי גולד, מרכז גולד לטיפול בהתמכרויות.


מנחה: רחלי זיגל, מכון מפרשים, המכללה האקדמית תך אביב יפו


רקע:

קנאביס מאוד נפוץ בחברה הישראלית, בשלבי תהליך של לגליזציה ונתפס כחומר לא ממכר ולא מזיק בקרב חלקים גדולים באוכלוסייה. שכיחות השימוש בו בישראל היא גבוהה מאוד, גם ביחס לשאר מדינות העולם.הקשר חברתי ותרבותי זה משפיע על ההתמודדות של מתמכרים לקנאביס מבחינת אמונות היסוד שלהם כלפי החומר הממכר, האופן בו הם מעריכים את חומרת מצבם, התקשורת והמסרים שהם מקבלים מהסביבה. כל אלו מקשים את התנעה של תהליכי גמילה ויצירת מחויבות לתהליך. באופן גורף, ישנה הסכמה בספרות שהטיפול בהפרעת התמכרות צריך להיות מעמדה אינטגרטיבית ולכלול ערוצים טיפוליים מגוונים ומשולבים, בין היתר בשל ההבנה שיש להתייחס להקשרים החברתיים, הבינאישיים, המשפחתיים ובמקביל גם למישורים ההתנהגותיים והפנימיים, כמו גם למקום והזמן בתהליך בו המטופל נמצא, על-מנת
שהטיפול יהיה יעיל.

בערב זה נחבר בין המודל של הפסיכודינמיקה המעגלית שפותח ע"י פול וכטל, הוגה מרכזי בתחום של אינטגרציה בפסיכותרפיה, לבין הטיפול בהתמכרות לקנאביס. במרכזו של המודל עומדת התפיסה כי המבנה הנפשי הפסיכודינמי, דפוסי קשר וההתנהגות, נמצאים בהשפעה מעגלית והדדית. האדם משליך על המציאות את התכנים והדפוסים המאכלסים את העולם הפנימי שלו וכך מעצב את העולם שאותו הוא חווה. דפוסים ותכנים פנימיים אלה משתמרים אם הם זוכים לאישור מתמשך מהעולם שהם היו שותפים לעיצובו, או משתנים אם הם מאותגרים ע"י התנסויות בעולם.

דרך ראי זה נבקש לחשוב על ההתמכרות לקנביס כ"מעגל מרושע" שאליו אדם נקלע אשר ממשיך ומתעצם במהלך חייו. נציע כי, למרות שלכל מקרה אפיונים ייחודיים משל עצמו, ניתן לחשוב על הטיפול בהתמכרות כמנסה לחולל שינוי בכל אחד מהממדים וכי הצלחת הטיפול תימדד ביכולת של השינויים בכל אחד מהמישורים (התנהגותי, בינאישי ופנים-נפשי) לחולל שינוי ותנועה גם בממדים נוספים לעבר מעגלי החלמה.


בערב עיון מרתק ועשיר זה יוצג תיאור מקרה מפורט שיכלול המשגה של המקרה לפי המודל, והדגמה של דרך העבודה בטיפול דרך המישורים השונים.


אודות המשתתפים בערב:

רחלי זיגל

עו"ס קלינית ומטפלת משפחתית וזוגית מוסמכת, מדריכה ומרצה. מנהלת אקדמית של התוכנית לטיפול אינטגרטיבי בהתמכרויות במכון מפרשים לחקר והוראת הפסיכותרפיה, המכללה האקדמית תל אביב יפו. קליניקה פרטית בתל מונד. מומחית בטיפול במתמכרים ובני משפחותיהם.

ד"ר רון נסים

פסיכולוג קליני ומטפל זוגי ומשפחתי מוסמך. מרצה ומדריך במכון מפרשים לחקר והוראת הפסיכותרפיה במכללה האקדמית תל-אביב-יפו ובמכון ברקאי לטיפול זוגי ומשפחתי. מרצה במכון אקרמן ובאוניברסיטת אדלפי  בניו-יורק.

דודי גולד

בעל תואר שני בקרימינולוגיה, בוגר מגוון הכשרות מקצועיות לטיפול בהתמכרויות, מייסד ומנהל מרכז גולד לטיפול בהתמכרויות ובעל ניסיון טיפולי‏ נרחב בעבודה ‏עם ‏מכורים במסגרות שונות. יועץ מומחה לעבודת המטה בנושא טיפול בהתמכרויות במשרד ראש הממשלה, חבר ועדת הביקורת של החברה הישראלית לרפואה וטיפול בהתמכרויות ויו"ר הפורום למזעור נזקי קנאביס. עורך חוות דעת קרימינולוגיות לבתי משפט ובונה תכניות הכשרה לאוניברסיטאות ולצוותי טיפול.

bottom of page