top of page

סדנה לאימון בהתערבויות טיפוליות ב- EFT זוגי

אוסנת כהן גנור

מפגש אחד ביום ראשון בין השעות .09:00-13:15 תאריך המפגש: .28.07.24

סדנה לאימון בהתערבויות טיפוליות ב- EFT זוגי

מועד פתיחת הסדנה: 28.07.2024 | סדנה מקוונת | ההרשמה בעיצומה

רקע תיאורטי :

בטיפול זוגי ממוקד רגש אנחנו פוגשים במפות העצביות שנבנו ויצרו דפוסים של תגובות רגשיות לא אדפטיביות - הסייקל. תהליך העבודה עם הסייקל מאפשר לבני זוג להכיר זו את זו באופן עמוק ואת ה"אמת" אותה גופם נושא. בני הזוג מכירים לומדים להכיר כיצד האופן בו למדו לשמור בביתם על הקירבה לדמויות ההתקשרות מניע את הריקוד הזוגי בהווה. לכן, יש חשיבות גדולה להבנה כיצד יש לקחת היסטורית התקשרות באופן שיסייע לזוג לזהות את הצרכים והטריגרים המפעילים את התהליכים הזוגיים . בשנות עבודתי הרבות כמטפלת ומדריכה גיליתי כמה קריטית המיומנות של איסוף היסטורית התקשרות , תוך שהמטפל ממוקד בנוף הרגשי בו גדל הילד ולא רק בסיפור עצמו.


מה בסדנה?

בסדנא זו נעשה חזרה קצרה על איפיון והבנת סייקלים זוגיים ונלמד כיצד לחפש את הטריגרים

שמפעילים את בני הזוג בהיסטורית ההתקשרות שלהם.

לצורך כך, נעשה חזרה ת יאורטית על המשגה של סייקלים ואדגים כיצד ניתן לחבר את הנקודות בין הסייקל הנצפה בחדר לבין היסטורית ההתקשרות אודותיה אוסף המטפל מידע בראיון המתמקד בהיסטורית ההתקשרות של שני בני הזוג.

נתמקד באיסוף היסטורית התקשרות באופן יעיל ברמת התיאורטית ודרך הדגמה ותרגול.

כמו כן, נלמד כיצד להשתמש בידע הזה באמצעות ה - ב voice proxy ככלי ליצירת אמפטיה,

תובנה אישית ובין אישית.


מטרות הסדנא:

• למידה כיצד לוקחים היסטורית התקשרות

• הבנה כיצד אירועי העבר יופיעו כטריגרים

• למידת שימוש ב-voice proxy מתוך הבנת היסטורית ההתקשרות .


עלות הסדנה: 290 ₪


bottom of page