top of page

כלים פסיכולוגיים להתמודדות עם מחלת הסרטן

מר מרק שרמן

ימי שישי, בין השעות 8:30-13:30 - הקורס החל

כלים פסיכולוגיים להתמודדות עם מחלת הסרטן

מועד פתיחת הקורס: 24.11.2023 | קורס מקוון | ההרשמה הסתיימה


מחלת הסרטן הייתה ונשארה סיבת המוות המובילה בעולם המערבי. לאור התקדמות הרפואה, לאפעם הופך הסרטן למחלה כרונית או למחלה ה ניתנת לריפוי והחלמה מלאה. במהלך הטיפול במחלה והתמודדות עמה חשופים המטופלים ובני משפחותיהם למצוקות רגשיות משמעותיות סביב התמודדותעם המחלה או חשש מחזרתה. כמו כן, מטופלים מתמודדים עם סימפטומים רבים בעקבות הטיפוליםהרפואיים ובצל אימת המוות ובדידות. לאור כך, הביקוש לאנשי מקצוע עם ידע בפסיכו- אונקולוגיה הוא עצום.


מטרות הקורס:

• הכרת תאוריות מרכזיות בפסיכו-אונקולוגיה

• הכרת מודלים של מחלימים וצמיחה פוסט טראומטית

• רכישת כלים יישומיים מבוססי מחקר לטיפול בחולה אונקולוגי ומשפחתו בכל שלבי מחלה

• תרגול ויישום באמצעות תיאורי מקרה


עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 2500 ש"ח

מתמחים, סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 2300 ש"ח

bottom of page