top of page

מיינדפולנס ופסיכותרפיה בראי הפסיכולוגיה הבודהיסטית

מר תומר הרן

6 מפגשים בימי שישי בין השעות 09:00-12:30 - הקורס החל

מיינדפולנס ופסיכותרפיה בראי הפסיכולוגיה הבודהיסטית

מועד פתיחת הקורס: 17.11.2023 | קורס מקוון | ההרשמה הסתיימה


המושג "קשיבות" (Mindfulness) צבר בעשור האחרון תאוצה מחקרית וטיפולית בעבודה עם מצבים גופניים ונפשיים רבים, והפך למוקד של פרוטוקולים רבים מבוססי ראיות.


בקורס זה נתחקה אחר מקורותיו הבודהיסטיים של מושג זה, ונבדוק כיצד ניתן לשלבו בעבודה הטיפולית כמו גם בחיי היומיום. יושם דגש רב על תרגול מגוון ומתמשך, הן במהלך המפגשים והן ביניהם, וכן יישלחו למשתתפים קבצי שמע לתרגול עצמי.


מטרות הקורס:

• המשתתפים ילמדו ויכירו את מקורות המושג מיינדפולנס ואת השימושים השונים שלו, בדגש על הפסיכולוגיה המערבית והבודהיסטית.

• המשתתפים יתרגלו מיינדפולנס במגוון אופנויות וטכניקות. בין היתר- קשב ממוקד אובייקט, קשב פתוח, האזנה קשובה, התבוננות בנר (Trataka), מדיטציות של א-שניות Duality-Non ועוד.

• המשתתפים יקבלו כלים ליישום בעבודה הטיפולית ורעיונות לשילוב מיינדפולנס בחייהם.עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 2,000 ₪

מתמחים, סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 1,800 ₪

bottom of page