top of page

פסיכולוגיית העצמי של קוהוט במבט עכשווי ואינטרסובייקטיבי

ד"ר ליאת ליבוביץ'

ימי רביעי, בין השעות 19:30-21:00 - הקורס החל

פסיכולוגיית העצמי של קוהוט במבט עכשווי ואינטרסובייקטיבי

מועד פתיחת הקורס: 08.11.2023 | קורס מקוון | ההרשמה הסתיימה


היינץ קוהוט הוא הפסיכואנליטיקאי האחרון שהעז להציג תאוריה שלמה אודות התפתחות בריאה, התפתחות פסיכופתולוגיה, ותפיסה מגובשת של 'מה מרפא' בטיפול הפסיכולוגי. התאוריה משרטטת הבנה מעמיקה של הפרעה בהתפתחות העצמי, בגיבוש ובלכידות שלו ובהתפתחות הערך העצמי הבריא.


בקורס נסקור את התיאוריה והתפיסה הטיפולית של פסיכולוגיית העצמי ופסיכולוגיית העצמי

האינטרסובייקטיבית תוך מיקוד ב:

• מה "עובד" בטיפול ומה התאוריה מוסיפה בנוגע לאפשרות של יציאה מתקיעויות וטיפול מועיל יותר.

• תופעות שכיחות ומאתגרות בטיפול, כמו כשל אמפתי (או שבר בברית הטיפולית), זעם ותוקפנות, שעמום וקומפולסיית השחזור.

• החידושים הרעיוניים והקליניים שמוסיפה הגישה האינטרסובייקטיבית לפסיכולוגיית העצמי, תוך הדגמה על טיפול בילדים ובהורים, טיפול זוגי, וטיפול במטופלים במצבי סיכון קשים.


המפגשים ישלבו הרצאות, דוגמאות קליניות של המרצה ו של המשתתפים בקורס.


עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 1800 ש"ח

מתמחים, סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 1600 ש"ח


bottom of page