top of page

סוגיות בטיפול רגשי-התפתחותי באוטיזם

יסמין רון סגל

ימי ראשון, בין השעות 17:00-19:30, בתאריכים:
3.3.24, 10.3.24, 17.3.24, 31.3.24, 7.4.24, 14.4.24

סוגיות בטיפול רגשי-התפתחותי באוטיזם

מועד פתיחת הקורס: 03.03.2024 | קורס מקוון | ההרשמה הסתיימה


ידע אודות תהליכי ההתפתחות הרגשית והדרך בה הם באים לידי ביטוי במצבים אוטיסטים, לצד האפשרות להשתמש בהם באופן מיטיב בטיפול – הינם בעלי חשיבות מכרעת עבור אנשי טיפול בתחום.

בקורס זה, נדון במקומו של הטיפול הרגשי-התפתחותי בתוך המסורת וגוף הידע בפסיכותרפיה, נסקור את תהליכי ההתפתחות הרגשית המרכזיים ואת משמעותם בטיפול בכלל ובטיפול באוטיזם בפרט.


בקורס נלמד:

• מבוא לטיפול רגשי התפתחותי

• וויסות רגשי ומשמעותו בטיפול הרגשי

• עבודה טיפולית מוכוונת התקשרות באוטיזם

• פיתוח משחקיות וחשיבות העמדה המשחקית של המטפל בטיפול הרגשי באוטיזם

• מנטליזציה בטיפול רגשי-התפתחותי באוטיזם

• אתגרים בגיבוש מבנה העצמי באוטיזם



עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 1270 ₪

מתמחים, סטודנטים לתואר שני טיפולי ובוגרי האקדמית ת"א-יפו: 1070 ₪

מחיר מיוחד לעובדי אלוט: 700 ₪

bottom of page