top of page

אינטגרציה בפסיכותרפיה – מבוא ויישומים קליניים

גב' קרן ניסן-אילסר וד"ר שרון אלדר

ימי שני, בין השעות 10:00-12:30 - הקורס החל

אינטגרציה בפסיכותרפיה – מבוא ויישומים קליניים

מועד פתיחת הקורס: 06.11.2023 | קורס מקוון | הרשמה הסתיימה


עולם הטיפול של היום מאפשר לנו, מטפלים ומטפלות , להתבונן על תהליכים טיפוליים דרך פרספקטיבות מגוונות.

 ריבוי הגישות ונקודות המבט הטיפוליות , לצד התפיסה הפוסט-מודרנית הגורסת שאין אמת אחת עשויים ליצור בלבול. לכן, אנשי מקצוע רבים חשים צורך לעצור ולהבנות את ההתבוננות שלנו באופן מחודש, אינטגרטיבי יותר.


מטרות הקורס:

• לעודד חשיבה מקצועית אינטגרטיבית קוהרנטית

• לימוד ארבעת המודלים לאינטגרציה בפסיכותרפיה

• ביסוס השימוש במודלים אלו בעזרת תיאורי טיפול שיביאו משתתפי הקורס

• הקניית ידע בבניית המשגת מקרה ותכנון טיפול באופן אינטגרטיבי

• הקדשת זמן להתבוננות אישית וקבוצתית באופן שבו המשתתפים משתמשים באינטגרציה בעבודתם הטיפוליתעלות הקורס:

אנשי מקצוע: 1350 ₪

מתמחים, סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 1170 ₪


bottom of page