top of page

אנליזה קבוצתית הלכה למעשה-בימי חירום ובשגרה

ד"ר יעל דורון, ד"ר אייל כהן

ימי שלישי, בין השעות 8:30-11:45 בתאריכים
7.5.24, 21.5.24, 28.5.24, 4.6.24, 18.6.24, 25.6.24, 2.7.24.

אנליזה קבוצתית הלכה למעשה-בימי חירום ובשגרה

מועד פתיחת הקורס: 07.05.2024 | קורס מקוון | ההרשמה הסתיימה

מאז אירועי ה- 7.10 והמלחמה עלה באופן דרמטי הביקוש לעבודה טיפולית קבוצתית.

הקורס ישלב חלק מעשי ותיאורטי, ויקדם מטפלים בקבוצות להבנה מעמיקה של דינמיקות קבוצתיות ומשמעות הובלתה ע"י מנחה יחיד/ה ובהנחיה משותפת (Co). הקורס ילמד מתוך גישת האנליזה הקבוצתית (Analysis Group), שיטת טיפול קבוצתי מבית מדרשו של הפסיכואנליטיקאי ס.ה. פוקס.

הגישה יוצאת מנקודת הנחה שחלק (ניכר) מן ההפרעות והמצוקות שלנו נוצרות במרחב בינאישי, ועל כן כדאי לטפל בהן במרחב בינאישי (טראנס-פרסונאלי).


עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 1800 ש"ח

מתמחים, סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 1600 ש"ח

bottom of page