top of page

שימוש בחשיפה (exposure) מתוך עמדה אינטגרטיבית

גב' קרן ניסן- אילסר

ימי שישי, בין השעות 9:00-12:15, בתאריכים: 21.04.2023, 28.04.2023

שימוש בחשיפה (exposure) מתוך עמדה אינטגרטיבית

מועד פתיחת הסדנה: 21.04.2023 | סדנה מקוונת | ההרשמה הסתיימה- הקורס החל


הטיפול ההתנהגותי הביא עמו מגוון של בשורות חשובות לעולם הפסיכותרפיה. אחת מהן היא העבודה עם חשיפה, המאפשרת לאדם לשנות את מערכת היחסים שלו עם רגשותיו.


הסדנה תתמקד בלמידת העקרונות והרציונל של השימוש בשיטות שונות של חשיפה, ובתרגול של כתיבת תוכניות טיפול מבוססות חשיפה, מתוך הגל הראשון של הטיפול הקוגניטיבי- התנהגותי (CBT). בנוסף, נתייחס לאופן שבו גישות טיפוליות שונות משתמשות בחשיפה. המפגשים כוללים למידה, תרגול של המיומנויות בקבוצות קטנות, וקבלת משוב על התרגול.עלות הסדנה :

אנשי מקצוע: 490 ₪

מתמחים , סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 430 ₪

bottom of page