top of page

טיפול ילד–הורה לילדים על הספקטרום האוטיסטי

רכזת אקדמית: גב' יסמין רון-סגל
סגל ההוראה וההדרכה: גב' אילת הס, גב' יסמין רון סגל, גב' קרן פז

המפגשים יתקיימו אחת לשבועיים במכללה האקדמית ת"א יפו - הקורס החל

טיפול ילד–הורה לילדים על הספקטרום האוטיסטי

מועד פתיחת הקורס: 04.12.2023 | קורס פרונטלי | ההרשמה הסתיימה


מעורבות ההורים בטיפול באוטיזם נמצאה במחקר כאחד מהגורמים המנבאים יעילות טיפולית בקידום הילד. התבססות של התקשרות בטוחה ביחסי ילד-הורה מוכר כגורם חוסן התפתחותי ונפשי עבור ילדים.

בקורס זה נחזק את יכולתם של מטפלים לקיים התערבויות התומכות באינטראקציה ילד -הורה ומחזקות גורמי חוסן בהתפתחות הרגשית של מערכת היחסים הדיאדית : ויסות הדדי, התקשרות, משחקיות ומנטליזציה.


• הקורס יעסוק בהבנה של ההשפעה ההדדית בין 'תקשרות ' כבסיס רגשי ליחסי ילד הורה, והתפתחות תקשורתית כבסיס רגשי-חברתי ליחסים בכלל.

• נדון כיצד הבנה זו משפיעה על הפורמולציה של טיפול ילד -הורה באוטיזם, וכיצד טיפול זה משיק עם התערבויות נוספות בשדה הטיפול הדיאדי.

• נתייחס באופן מעמיק לברית עם ההורה כתשתית הכרחית למנגנון השינוי, וכיצד החזקת המיטיבות של ההורה והחוויה שלו במהלך הטיפול נעשים על ידי המטפל.

• נלמד מודל של שערי כניסה והתמקמות המטפל בהתערבויות התומכות בוויסות, התקשרות ומשחקיות.

• נלמד כיצד ניתן לתמוך במנטליזציה ההורית תוך כדי אינטראקציה בין הילד וההורה ובהדרכת הורים בעזרת צפייה משותפת בווידאו.עלות הקורס: (מלגות על סך 2500 ₪ יוענקו לעובדי אלו"ט בכפוף לאישור פנימי)

אנשי מקצוע: 4500 ₪

מתמחים ובוגרי המכללה האקדמית ת"א-יפו: 3700 ₪

bottom of page