top of page

סוגיות בהתערבות קוגניטיבית -התנהגותית (CBT)
עבור ילדים ומתבגרים על הרצף האוטיסטי (ASD)

ד"ר אריאלה עילם, מר אבישי כץ

ימי שישי, בין השעות 8:30-13:40 - הקורס החל

סוגיות בהתערבות קוגניטיבית -התנהגותית  (CBT)
עבור ילדים ומתבגרים על הרצף האוטיסטי (ASD)

מועד פתיחת הקורס: 22.12.2023 | קורס מקוון | ההרשמה הסתיימה


ילדים ומתבגרים על הרצף האוטיסטי מתמודדים לעתים קרובות עם קשיים במיומנויות תקשורת, בתפקוד חברתי ובוויסות רגשי. פעמים רבות אף מתמודדים עם תחלואה פסיכיאטרית נלווית. מורכבות מאפייני הלמידה של מטופלים על הרצף האוטיסטי מקשה על מטפליהם להבין את חוויתם הייחודית ולדייק את הטיפול עבורם.


במסגרת הכשרה זו ייחשפו הלומדים לידע אודות פרופיל העיבוד והלמידה באוטיזם, תוצג מסגרת התערבויות CBT עבור ילדים ומתבגרים עם אבחנה זו וידונו אסטרטגיות טיפוליות להתמודדות עם קשיים המופיעים אצלם בשכיחות גבוהה. לדוגמא בוויסות הרגשי, במיומנויות חברתיות, בפיתוח חווית סוכנות עצמית ועוד.


הנושאים המרכזיים שילמדו בקורס:

• תיאור עקרונות בסיסיים של התערבויות CBT בילדים ומתבגרים.

• הבנת מאפייני עיבוד ולמידה ייחודיים לאוטיזם המשפיעים על התאמת ההתערבות עבורם.

• הקניית ידע לגבי כלים ותהליכי הערכה ראשוניים שמסייעים להמשגת המקרה ולתכנון הטיפול.

• הכרת מאפייני ההורות לילדים על הרצף האוטיסטי, הבנת הצורך בשילובם בתהליך הטיפולי לשם תמיכה בו והקניית

אסטרטגיות להכללת ההישגים לסביבה הטבעית של הילד.

• הקניית ידע אודות התערבויות CBT מותאמות המסייעות להתמודדות עם הקשיים הרווחים בקרב ילדים ומתבגרים על הרצף האוטיסטי.עלות הקורס: (מלגות של 500 ₪ מהמחיר המיוחד לעובדי אלו"ט בכפוף לאישור פנימי)

אנשי מקצוע: 1800 ₪

מתמחים, סטודנטים לתואר שני טיפולי ובוגרי האקדמית ת"א-יפו: 1600 ₪

מחיר מיוחד לעובדי אלוט: 900 ₪

bottom of page