top of page

שיטת "אַיֶכָּה – הקשר המגדל" : קורס מבוא

ד"ר איתן לבוב, גב' רונית בן דב, גב' מיכל קליין, ד"ר טל קרתי, ד"ר קלאודיה לנג, גב' קרן אבלמן

יום שישי, בין השעות 8:30-13:30 - הקורס החל

שיטת "אַיֶכָּה – הקשר המגדל" : קורס מבוא

מועד פתיחת הקורס: 10.11.2023 | קורס מקוון | ההרשמה הסתיימה


שיטת "אַיֶכָּה - הקשר המגדל" היא שיטה טיפולית חינוכית חדשנית ופורצת דרך שפותחה על ידי ד"ר איתן לבוב, פסיכיאטר ילדים ונוער ופסיכואנליטיקאי.

השיטה מעמידה לרשות ההורים שפה חדשה, "שפה מגדלת", שהינה תקשורת ערכית, בהירה, מכבדת ועוצמתית. שפה זו מקדמת באופן דרמתי את התפתחות הילד, משפרת את איכות היחסים בבית ואת איכות החיים.


ההכשרה המרוכזת כוללת הכרות עם ההמשגות המרכזיות והפרקטיקות הבסיסיות של "השפה המגדלת":

❖ נקודת המבט החדשנית של שיטת אייכה על פסיכופתולוגיה והסביבה המתירה.

❖ "מצפן היחסים" - מפת התמצאות לניהול פערים ביחסי הורים ילדים.

❖ "השפה המגדלת" ותיאוריות אינטר סובייקטיביות.

❖ דוגמאות והמחשה לשימוש ב"שפה המגדלת".עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 1,950 ₪

מתמחים , סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 1,650 ₪

bottom of page