top of page

"הורים בחדר הטיפול" עם ילדים על הרצף האוטיסטי
קורס לאנשי מקצועות הפרא-רפואי המטפלים בילדים על הרצף האוטיסטי (ASD)

אלה אפרתי לוי ונגה שחר

תאריך הפתיחה יעודכן בהקדם

"הורים בחדר הטיפול" עם ילדים על הרצף האוטיסטי
קורס לאנשי מקצועות הפרא-רפואי המטפלים בילדים על הרצף האוטיסטי (ASD)

ההרשמה הסתיימה


אנשי המקצוע מהתחום הפרא-רפואי נדרשים לכלים שיקדמו שותפות ודיאלוג. ידעו לכלול בבניית המטרות ובתהליך הטיפולי גם את החוויה ההורית, התפישות, המוטיבציות והכוחות הזמינים להורים לשם מעורבות בתהליך. לצד זה נדרשים כלים לעבודה עם ההורים לשם העלאת התובנה ההורית, יכולת המנטליזציה או ויסות הדדי של ההורה עם הילד, שבתורם מקדמות התפתחות של ילדים על הרצף.


  •  הקורס יעסוק ברציונל ובאופנים בהם נעשה שילוב ושיתוף של הורים בטיפול בילדיהם שעל הרצף האוטיסטי במנעד הרחב של טיפולים פרא-רפואיים.

  • הקורס מיועד להרחיב את הידע התיאורטי ולתת כלים מעשיים למטפלים פרא-רפואיים במפגש של מטפל- ילד- הורה בתהליך הטיפולי.

  •  הקורס יכלול הקניית ידע תיאורטי ומעשי לצד תיאורי מקרה וניתוח צילומי וידאו.

  •  הקורס אינו מהווה הכשרה לטיפול בהורות.


עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 2000 ₪

מתמחים, סטודנטים ובוגרי האקדמית ת"א-יפו: 1700 ₪

מחיר מיוחד לעובדי אלוט: 1300 ₪

bottom of page