top of page

טיפול בקבלה ומחוייבות: ACT בסיס

מר עמי ויזל

ימי חמישי, בין השעות 17:30-21:15, בתאריכים: 20.4.2023, 27.4.2023, 4.5.2023, 11.5.2023, 18.5.2023, 1.6.2023

טיפול בקבלה ומחוייבות: ACT בסיס

מועד פתיחת הקורס: 20.04.2023 | קורס מקוון | ההרשמה הסתיימה- נפתחה רשימת המתנה

לקבלת סילבוס ופרטים נוספים

תיאור הקורס:


גישת הACT הינה אחת מן הגישות המרכזיות בגל השלישי של הCBT. היא נשענת על תפיסת עולם והנחות פילוסופיות ייחודיות, אשר במובנים רבים שונות מן התפיסות המקובלות בעולם הקליני המסורתי.

הקורס מיועד להוות שער לעולם זה ולהניח את היסודות להמשך העמקה ולימוד.


מטרות הקורס :

  • להעניק ידע בסיסי בנוגע למקורות התיאורטיים והפילוסופים של גישת הקבלה והמחוייבות.

  • לייצר היכרות עם ששת התהליכים הבסיסיים במודל הטיפולי עצמו, המשפיעים על מידת הגמישות הפסיכולוגית של האדם.


עלות הקורס:

אנשי מקצוע 1600 ₪

מתמחים בוגרים וסטודנטים של האקדמית : 1400₪

לקבלת סילבוס ופרטים נוספים
bottom of page