top of page

אחזקת הדיאלקטיקה בתוך מציאות טיפולית מורכבת

ד״ר מעין זיסקינד, גב' חגית יפת

על הסדנה

בסדנה ננסה להעמיק בהבנת האיכות הדיאלקטית, כיצד היא באה לידי ביטוי במיומנויות השונות וכיצד היא מרחיבה את היכולת שלנו להתנהל בתוך טיפולים מורכבים.

על המרצים


ד״ר מעין זיסקינד- פסיכיאטרית ילדים, מנהלת היחידה לטיפול יום פסיכיאטרי לנוער מרכז רפואי זיו.


גב׳ חגית יפת- סגנית פסיכולוגית ראשית, המרכז הרפואי זיו.

bottom of page