top of page

ד"ר אביב נוף

טיפול פסיכודינמי בילדים מבט עדכני: הברית הטיפולית, שברים ותיקונם

מועד פתיחת ההשתלמות: 01.12.2024 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

8 ימי ראשון, בין השעות 08:00-19:30 בתאריכים: 01.12.24, 08.12.24, 15.12.24, 22.12.24, 05.01.24, 12.01.24, 19.01.24

רקע תיאורטי :

פסיכותרפיה בילדים מהווה אתגר מורכב הדורש ידע תאורטי נרחב ויכולת לנוע בגמישות בין טכניקות התערבות מגוונות. הקורס יעסוק בטיפול פסיכודינמי בילדים בגישה אינטגרטיבית , האורגת טכניקות פסיכודינמיות ואינטרסובייקטיביות עם כלים התנהגותיים ונרטיביים.


התיאוריה הפסיכואנליטית מהווה בסיס להבנת הדינמיקה העמוקה המתרחשת בנפש הילד.ה ולהשפעה המכרעת של יחסי הילד.ה עם ההורים ועם הסביבה החברתית -חינוכית -טיפולית. לאורך הקורס ניגע ונעמיק במלאכת ה"תפירה" המורכבת בין גישות וטכניקות טיפוליות שונות, ובשיקולי הדעת המנחים אריג אינטגרטיבי זה.


הקורס יעסוק בסוגיות עקרוניות בספרות קלינית עדכנית ומחקרית הנוגעת לטיפול בילדים:

  • הברית הטיפולית וריבוי בריתות

  • ניהול שברים בקשר הטיפולי – Enactment והעברה נגדית

  • הברית הטיפולית ו- CBT

  • טכניקות נרטיביות בעבודה עם ילדים

  • טכניקות פסיכו -דינמיות – מאפייניו של המטפל המוצלח והצגת מקרה

  • סוגיות עקרוניות בטיפול בילדים – תיקון ופירוש


עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 1170 ש"ח

מתמחים , סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 970 ש"ח

bottom of page