top of page
Marble Surface

המוח ופסיכותרפיה

מרכזי הקורס: ד"ר אודליה אלקנה וד"ר אורן סגל 

מרצים אורחים: ד"ר רואי אדמון, ד"ר ערן הראל, מר קובי טיברג (דוקטורנט), ד"ר יפתח בירן, פרופ' גל שפס, ד"ר יאנה אסא, ד"ר דותן קידר, ד"ר שיר אציל, ד"ר טל אור שני

Purple Orchid
%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%20%D7%9E%D7%A7%
לקבלת מידע נוסף והרשמה

מועדים ותעריפים לשנת תשפא יפורסמו בהקדם

תיאור הקורס:


פיתוח ידע והבנה מעמיקה של יסודות הנוירופסיכולוגיה הקלינית והחיבור שלה לעולם הנפש וההתנהגות. נלמד על ההשפעה הדדית בין המוח לנפש והשלכות קשר זה על רגשות, פסיכופתולוגיה ופסיכותרפיה. היכרות עם הידע הנוירופסיכולוגי של הפרעות נוירו-פסיכיאטריות כגון הפרעות מצב רוח, הפרעות חרדה, הפרעות קשב והפוטנציאל היישומי של הידע הזה על הטיפול בפועל בהפרעות אלו. חיבור בין מושגים פסיכולוגים ופסיכותרפיים מרכזיים (מודעות/התקשרות/מנגנוני הגנה/ויסות רגשות) לידע עדכני בחקר המוח. בכל אחד מהנושאים תהיה התייחסות ללמידה על מבנה ופעילות המוח הרלוונטיים ולמשמעויות הקליניות של הידע הנלמד. בכל מפגש ייפגשו תלמידי הקורס עם חוקרים וקלינאים שונים המתמחים באחד מתחומי הנוירופסיכולוגיה הקלינית וייחשפו לגישות ולמחקרים השונים בתחום מומחיות המרצים כל מפגש יכלול בסופו דיון עם המרצים ומרכזי הקורס שמטרתו אינטגרציה של החומר הנלמד ויישומו בחדר הטיפולים.


קהל יעד:


פסיכולוגים מומחים ומתמחים, עובדים סוציאליים קליניים או עובדים סוציאליים בעלי תואר שני עם ניסיון בעבודה טיפולית, מטפלים באמצעות אמנויות, מטפלים זוגיים ומשפחתיים מוסמכים, פסיכיאטרים, רופאים שיקומיים, קרימינולוגים קליניים ויישומיים, סטודנטים לתואר שני בפסיכולוגיה.

לקבלת מידע נוסף והרשמה
סרטונים רלונטיים
bottom of page