top of page

'ויניקוטיאניות' כגורם משותף בתפיסה טיפולית אינטגרטיבית

ד"ר שיר בר- אמת, ד"ר רות דרדיקמן עירון

יו"ר המושב: גב' נעמה גרינולד

תיאור המושב

מושב זה יעסוק בהמשגות מרכזיות מהגותו של ויניקוט: "המרחב הפוטנציאלי", ו"פחד מהתמוטטות" כמצע רעיוני ופרקטי לפסיכותרפיה אינטגרטיבית.

הרצאות המושב


בעקבות המרחב האבוד: המרחב המעברי כבסיס רעיוני לאינטגרציה ביחסי אם תינוק ובפסיכותרפיה

ד"ר שיר בר-אמת הקשבה לקשייהם של הורים לתינוקות רכים מלמדת כי רבים מהקשיים השכיחים במעבר להורות כנובעים מפגיעה בתחושת המרחב. בהרצאה זו אשתמש במושגים המוכרים של ויניקוט ואציע כי ניתן להבין קשיים אלו כקשיים בהיווצרותו של מרחב מעברי המאפשר להורה להרגיש הוא עצמו (כסובייקט) בזמן שמטפל בתינוקו (כאובייקט). לשם כך יש לנוע ממושקעות אימהית ראשונית, שלב המתבטא בקשב ובתשומת לב מוגברים כלפי התינוק, על חשבון העצמי והסביבה, לאיזון טוב יותר בין מושקעות בתינוק למושקעות בעצמי. בהמשך ההרצאה, ארחיב את המושג מרחב מעברי ליחסי מטפל מטופל. אבדוק עד כמה קשב מאוזן בין העצמי לאחר, תוך כדי שמירה על עמדה טיפולית קרובה אך מובחנת, חיוני בכדי להקטין שחיקה טיפולית, לאפשר הקשבה מלאה ללא מודע ולחוויות גופניות ומנטליות של המטפל, לצד הפניית הזרקור ופינוי המרחב לעבודה של המטופל.לסיום אבקש להשתמש ברעיונותיו של ויניקוט בנוגע להתפתחות והבשלת יחסי אם-תינוק, כבסיס לבחינת רעיונות מרכזיים באינטגרציה בפסיכותרפיה.


"פחד מהתמוטטות" של ויניקוט כעקרון מארגן בעבודה הטיפולית האינטגרטיבית

ד"ר רות דרדיקמן עירון

אוגדן מתאר את מאמרו של ויניקוט "פחד מהתמוטטות" כאחד המאמרים שהשפיעו עליו עמוקות, לא רק כמטפל, אלא כבן אנוש בכלל. כשותפה לתחושת ההתפעלות ממאמר זה, בחרתי לדון במושג של "פחד מהתמוטטות" כמושג מארגן בחוויה הנפשית וכתוצאה מכך – בעבודה הפסיכו-תרפויטית האינטגרטיבית. בהרצאה אציג את המושג כפי שטבע אותו ויניקוט וניתח אותו אוגדן, ואדון בו מתוך הגותם של סטרן ודאוונלו (מייסד שיטת הטיפול הדינמי קצר המועד ISTDP). אדגים את הנגזרות הקליניות של הבנה זו בוינייטות טיפוליות.

אודות המרצים

ד"ר רות דרדיקמן עירון- פסיכולוגית קלינית מדריכה. מטפלת ומורה מוסמכת בשיטת הטיפול הדינמי החוויתי (EDT), ע"י הארגון הבינלאומי IEDTA. פיתחה התאמה של שיטת טיפול זו לעבודה עם ילדים, מתבגרים ומשפחות. מנהלת את המרפאה לבריאות הנפש של קופ"ח מאוחדת בחיפה, ומובילה את העבודה הטיפולית במרפאה בשיטה זו.

ד"ר שיר בר-אמת - פסיכולוגית קלינית, מטפלת בפסיכותרפיה פסיכואנליטית בגישה התייחסותית. מרצה ומדריכה במסלול לפסיכותרפיה פסיכואנליטית במדרשה ללימודים מתקדמים בפסיכולוגיה חינוכית במכללת לוינסקי ובתכנית לפסיכותרפיה לילדים ולנוער, בבית ספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת תל אביב. חוקרת וכותבת על הממשקים המשותפים בין הורות לפסיכותרפיה.


יו"ר המושב - ד"ר אלומה רייס, פסיכולוגית קלינית מומחית, בעלת ותק במגזר הציבורי ובקליניקה פרטית. מטפלת מתוך עמדה אינטגרטיבית, המשלבת טיפול פסיכודינמי עם שיטות טיפול שונות ועכשוויות. מגשרת מזה למעלה מעשרים וחמש שנה במגוון תחומי הגישור, ובכללם בתחום משפחה וכן גירושין. מרצה בתוכנית ללימודי תואר שני ביישוב סכסוכים, אוניברסיטת בר אילן. מדריכה ומרצה במסגרת תוכנית עוגן ומכון מפרשים.bottom of page