top of page
כנס אינטגרציה 2024

מכון מפרשים לחקר והוראת הפסיכותרפיה

ביה"ס למדעי ההתנהגות, במכללה האקדמית תל אביב יפו

קול קורא לכנס השנתי ה-3
לקידום האינטגרציה בפסיכותרפיה

"חיבור ואינטגרציה בטיפול בטראומה"

הכנס יתקיים בימים: חמישי 28.3.24 (בזום) בין השעות 15:00-20:30

ושישי (פרונטלי) 29.3.24 בין השעות 8:15-14:00

במכללה האקדמית תל-אביב יפו רחוב חבר הלאומים 10, תל אביב

Anchor 1
קרא עוד

אנחנו שמחים ונרגשים להזמינכם להציע אפשרויות להציג ולהשתתף בכנס השנתי השלישי לקידום האינטגרציה בפסיכותרפיה בישראל במכון מפרשים.

 

השנה בחרנו להתמקד בסוגיה שמעסיקה רבים העוסקים בפסיכותרפיה בארץ ובעולם: חיבור ואינטגרציה בין תאוריה, מחקר ופרקטיקה לדיוק וקידום ההבנה ומיומנויות הטיפול בטראומה.

 

בעולם הטיפול קיימת הסכמה רחבה כי בכדי להבין טראומה והשלכותיה על נפש האדם, צריך לאמץ נקודת מבט  אינטגרטיבית בכנס זה נבקש לחשוף מטפלים למניפה רחבה של אפשרויות חיבור בין תפיסות, גישות ורעיונות מגישות שונות לטיפול בטראומה בהתבסס על מחקר עדכני וגישות המתבססות על ידע עצום וצומח בתחום ההבנת הטראומה והטיפול בה.

 

הכנס ינוע בשני צירים מרכזיים - בציר הראשון נציע המשגות ותאוריות של אינטגרציה כמקדמת את ההבנה שלנו את הטראומה והשלכותיה על הנפש ובציר השני נבחן כיצד חיבור בין פרקטיקות ורעיונות מגישות טיפוליות שונות, מרחיב את ארגז הכלים של המטפלים בטיפולים מכווני טראומה ומאפשר לשלב את עדשת הטראומה בטיפולים אחרים, תוך התאמת הטיפול לפרט ולהקשר. 

ועדה מקצועית והיגוי:

(יו"ר) גב' מיכל זיו וד"ר רון נסים, ד"ר שרון זיו ביימן, פרופ' דני חורש, ד"ר אלינער פרדס 

יש להגיש הצעות עד 31.10.2023 למייל: reuttayar1993@gmail.com

לשאלות ניתן לפנות במייל למיכל: michalziv@efsharuyot.net 

או לרון: rnasim2005@gmail.com

סדנאות

תוכנית הכנס:

יום חמישי אחה"צ, 28.3.24 בין השעות: 15:00 עד 20:30 מפגש מקוון – 

 • הכנס יפתח ברצף הרצאות טד ע"י מובילים בתחום בארץ ובעולם שיציעו מבט עדכני על חיבור ואינטגרציה בטיפול בטראומה.

 • לאחר הפסקה, יתקיימו מספר מושבים מקבילים בהם יוצגו חיבורים בין תאוריות,
  מחקרים ויישומים קליניים בטיפול בטראומה. מצורף מטה קול קורא להגשת הצעות להצגה במושבים המקבילים.  

 • בהמשך הערב, נתפצל לסדנאות למידה מקבילות (בחדרי דיון מקוונים) שיעסקו בקליניקה של
  האינטגרציה בטיפול בטראומה. מצב מטה קול קורא להגשת הצעות לסדנאות.

   

יום שישי בוקר 29.3.24, בין השעות: 8:15 עד 14:00, מפגש פנים-אל-פנים, המכללה האקדמית תל אביב יפו,
רחוב חבר הלאומים 10, תל אביב יפו – 

 • הבוקר יפתח בהמשך סדנאות הלמידה שהחלו בחמישי בערב. 

 • לאחר הפסקה, תתקיים ארוחת צהריים ארוחת צהרים חגיגית ואינטגרטיבית.

 • יחתום את הכנס פאנל מרתק בו מטפלים מובילים בתחום ידברו מזוויות שונות על החוויה האישית של אינטגרציה
  בעבודה עם טראומה.

:אנו מזמינים אתכם לשלוח הצעות על פי האפשרויות הבאות

 

אפשרות א': הרצאה קצרה או פאנל 

יוצגו במושבים מקבילים שיעסקו בחיבורים בין תאוריות, מחקרים ויישומים קליניים בטיפול בטראומה.

 

יום חמישי 14.3 בין השעות 16:45 עד 18:15 מקוון בלבד

הרצאה קצרה (30 דק') שתשובץ במושב של שעה וחצי הכולל 2 הרצאות + 15 דק' דיון עם הקהל. 

או: 

 • 2 הרצאות או הרצאה ודיון (2 מציגים) – שעה (הרצאות) + 15 דק' דיון עם הקהל.

 • ההרצאה תציג עבודה קלינית, עיונית או מחקרית המקדמות ידע, המשגה או פרקטיקה של האינטגרציה
  של הפסיכותרפיה בטיפול בטראומה.

   

יש להגיש: 

 1. נושא ההרצאה + אבסטרקט עד 300 מילים + מטרות הלמידה + פירוט דרכי ההוראה.

 2. פסקת ביו קצרה אודות המרצה.ים.

 

אפשרות ב': סדנה - הקליניקה של האינטגרציה בטיפול בטראומה

 

שימו לב!

הסדנה מתפרשת על שני ימים (חלק ראשון מקוון והשני פנים אל פנים!):

 •  ערב ראשון 14.3 מקוון – 18:45 עד 20:30 

 • בוקר 15.3 בקמפוס המכללה 8:30 עד 11:30 

 

סה"כ 4.5 שעות 

 

 • הסדנה צריכה להתמקד בגישה/כלי עבודה אינטגרטיבי או בחיבור בין גישות המדגימים אינטגרציה בטיפול בטראומה. 

 • הסדנה צריכה לכלול הצגה של העקרונות/הכלים/המיומנויות, חלק התנסותי/חוויתי של המשתתפים ודיון.

 • דוגמאות: נרטיב/מנטליזציה/מיקוד בגוף כעקרון אינטגרטיבי מארגן בטיפול בטראומה, חיבור בין הגישה ההתייחסותית להתערבויות טיפוליות ממוקדות בטראומה, עבודה עם הגוף ועבודה עם הנפש בטיפול בטראומה, אינטגרציה בין המשגות פסיכודינמיות לטפול בטראומה, המרחב הטיפולי הבינאישי כעקרון מחבר בטיפול בטראומה, קוגניציה, מח ורגש בטיפול בטראומה ועוד.

 

יש להגיש: 

 1. נושא הסדנה + אבסטרקט עד 500 מילים + מטרות הלמידה + פירוט דרכי ההוראה וההתנסות.

 2. פסקת ביו קצרה אודות המנחה.ים. 

יש להגיש הצעות עד 31.10.2023

למייל:reuttayar1993@gmail.com

לשאלות ניתן לפנות במייל :

למיכל michalziv@efsharuyot.net

או

לרון: rnasim2005@gmail.com

bottom of page