top of page

ד"ר רון נסים

טיפול אישי או זוגי – איך מחליטים ומנהלים?

מועד פתיחת ההשתלמות: 05.09.2024 | השתלמות מקוונת
ההרשמה בעיצומה

4 ימי חמישי בין השעות 09:00-12:15, בתאריכים: 05.09.24, 12.09.24, 19.09.24, 26.09.24

תיאור ההשתלמות:

מטפלים פרטניים וזוגיים נדרשים לא פעם לנוע בין חשיבה ועבודה פרטנית לזוגית , וחזרה. מעברים אלו, בין סטים של הנחות והמשגות, מעלים לא פעם דילמות וקונפליקטים, הן ברמת החשיבה על המקרה והן ברמת הבחירה בצורת ההתערבות. דילמות וקונפליקטים עלולים להתעורר בקרב מטפלים הנדרשים לחשוב ולטפל בזוג, הן כישויות פרטניות והן ברמה הזוגית. לחלופין, דילמות וקונפליקטים אלו עלולים להתעורר גם כאשר כל אחד מבני הזוג נמצא במקביל בטיפול זוגי משותף, ואצל מטפלים פרטניים שונים .


בהשתלמות זו נדגיש כי על מנת שמטפל פרטני וזוגי יוכל לעשות את המעבר הרעיוני או הפרקטי בין חשיבה והתערבות פרטנית לזוגית, וחזרה, הוא זקוק לבסיס רעיוני-תאורטי מעמיק. במהלך ההשתלמות , נדגים כיצד אימוץ תיאוריה אינטגרטיבית עשויה לסייע למטפלים לנוע בצורה חלקה (seamless) בין פרספקטיבות שונות ואף להתייחס לשתי הגישות, הפרטנית והזוגית, כמעין ממוזגות, כך שקשה לראות היכן אחת נגמרת והשנייה מתחילה.


בסיום ההשתלמות , השאיפה היא כי המשתתפים יוכלו לענות בצורה מושכלת יותר על שאלות כגון:

  • מה עשוי להוות ׳סימן׳ במפגש טיפולי – אינדיקציה לחשוב 'פנים נפש' או 'בינאישי' ואולי עקב כך להזמין מישהו מהנוכחים למפגש פרטני/זוגי?

  • מהם היתרונות בריבוי מטפלים בזוגות?

  • מהם היתרונות הקיימים בהתערבויו ת מתוך גישות שונות (פרטנית, דיאדית, זוגית, הורית, משפחתית) אשר מתבצעות ע"י אותו מטפל?


מטרות ההשתלמות:

  • הכרת סוגיות , מתחים ויתרונות בשילוב בו-זמני של טיפול זוגי ואישי

  • הכרות עם עקרונות בסיסיים לאינטגרציה ותנועה בין טיפול אישי לזוגי: פסיכודינמיקה מעגלית של פול וכטל ומעגל הפגיעות של שיינקמן ופישביין

  • מבדידות משגעת ללבדיות בשניים: העמקה ברעיונות של וויניקוט ואוגדן אודות המעברים בין הפנים נפשי והבינאישי

  • העמקה בטיפול זוגי התייחסותי כגשר בין האישי לזוגי

  • הכרות עם תהליכי 'עדות' בתהליך הטיפול האישי והזוג

  • הכרות עם סוגיות של העברה והעברה נגדית בין האישי לזוגי


עלות ההשתלמות:

אנשי מקצוע: 1100 ש"ח

מתמחים , סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 900 ש"ח


bottom of page