top of page

יעל אוהד בלנק

להיות מטפלים אינטגרטיביים מתוך ראיית העולם של גישת ה- ACT

מועד פתיחת ההשתלמות: 04.03.2025 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

9 ימי שלישי בין השעות ,09:30-12:00 בתאריכים: 04.03.25, 11.03.25, 18.03.25, 25.03.25, 01.04.25, 08.04.25, 22.04.25, 29.04.25, 06.05.25

גישת ACT, המבוססת על תפיסת עולם טיפולית התנהגותית, מאפשרת לנו עבודה יעילה ואלגנטית בחדר, תוך שימוש בהמשגת הגמישות הפסיכולוגית והחתירה אליה. עם זאת, לעיתים אנו זקוקים לטכניקות מעולמות טיפוליים נוספים, לצד חשיבה המרחיבה את משושה הגמישות האקטית , על מנת לתת טיפול מעמיק ורחב השפעה מספיק.


בקורס זה נכיר את משושה הגמישות של אקט ונבחן שימוש בכלים טיפוליים הלקוחים מעולמות טיפוליים שונים, באמצעותם נוכל להרחיב את ארגז הכלים שלנו כמטפלי ACT. נלמד כיצד ניתן להשתמש בכלים אלה מתוך ההבנה של העמדה האקטית לפיתוח גמישות פסיכולוגית. דרך הכלים נמחיש כל אחד מששת עקרונות הליבה לפיתוח גמישות פסיכולוגית של ACT (הפרדה קוגניטיבית, קבלה, חיבור לרגע הזה, עצמי כהקשר, ערכים, ופעולה מחויבת) ונלמד כיצד הכלים יכולים לפתוח לנו ערוצים נוספים עם המטופל לתרגול הגמישות בכל אחד מקודקודי המשושה.


באמצעות הקורס, נוכל להרחיב את החשיבה שלנו ואת אופנויות הנוכחות וההוויה שלנו כמטפלים בחדר (וכבני

אדם), להפוך למטפלי אקט אינטגרטיביים יותר, כל זאת מבלי לאבד את החיבור לבסיס ההתנהגותי של הגישה

והטכניקות האקטיות אותן אנו מכירים.


מטרת הקורס:

הקורס יאפשר ללמוד טיפול אינטגרטיבי בגישת אקט בדרך חווייתית ויצירתית. העבודה האינטגרטיבית משמעה כאן היכולת "לשחק" ולהשתמש בכלים מעולמות טיפוליים שונים מתוך עמדה אקטית -התנהגותית ליצירת שינוי ותנועה. משתתפי הקורס יפתחו את היכולת לקחת כלים מוכרים להם מעולמו ת טיפוליים שונים ולהשתמש בהם בדרך שמאפשרת להרחיב את הגמישות הפסיכולוגית על פי המודל האקטי.


במסגרת הקורס:

המשתתפים יוכלו להציע כלים המוכרים להם ובאיזה אופן הכלים שכבר נתונים ברשותם יכולים להרחיב את הגמישות הפסיכולוגית, על אילו מהקטבים הם עובדים וכיצד ניתן להשתמש בהם מתוך חשיבה אקטית ביהביוריסטית. במובן זה, נפגוש שוב את מטרת הקורס – והיא, להטמיע כלים מוכרים לנו אל תוך המודל האקטי ולשלבם באופן אינטגרטיבי בטיפול ACT.


כך גם, מי שעובדים גם עם בני נוער, הורים, זוגות, יוכלו להתאים את הכלים שנלמדים בקורס לעבודה עם הקהל

איתו הם עובדים. ניתן יהיה לחשוב בקורס על ההתאמות האלו מתוך הניסיון הקליני של המרצה ושל המשתתפים.


עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 1800 ₪

מתמחים ובוגרי המכללה האקדמית: 1600 ₪

bottom of page