top of page
Marble Surface

תכנית הכשרה לטיפול אינטגרטיבי בהתמכרויות

רחלי זיגל, ד"ר שירה סובול-גולדברג, ד"ר דניאל פיינגולד, סלבה בורדנסקי

Purple Orchid
%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%20%D7%9E%D7%A7%

ימי שישי בין השעות 8:30-14:30

התמכרויות לסוגים שונים של חומרים ופעילויות (סמים פסיכואקטיביים, סיגריות, תרופות, אלכוהול, אכילה, מין והתנהגויות מסוגים שונים) הינה תופעה חברתית רווחת בכל שדרותיה של החברה. הצורך במטפלים בעלי ידע והכשרה ייעודיים לטיפול במגוון סוגי התמכרויות הינו רב, הן במסגרת שירותים ציבוריים והן במסגרות פרטיות. טיפול בסובלים מהתמכרות ומתן כלים למגוון אוכלוסיות להתמודד עמן הינו צורך חברתי מרכזי הדורש מענה. קורס מקיף ביסודות הטיפול האינטגרטיבי בהתמכרויות (96 שעות אקדמיות, משך שעה אקדמית הינו 45 דק'): החלק הראשון של הקורס כולל הקניית ידע מקיף על סוגי התמכרויות, ההיבטים הביולוגיים, פסיכולוגיים וסוציולוגיים של סוגי ההתמכרויות השונים וסקירת המודלים הטיפוליים המרכזיים בתחום. החלק השני עוסק בהכשרה מקיפה לטיפול באמצעות אינטגרציה בין מגוון המודלים הטיפוליים הקיימים ובמרכזם: הגישה המוטיבציונית, המודל הקוגניטיבי-התנהגותי והמודל הפסיכודינמי. האינטגרציה בין המודלים הטיפוליים תידון בהקשר של סוגי התמכרות ספציפיים, ילמדו מודלים טיפוליים קבוצתיים ומערכתיים ויחסי הגומלין בין טיפול בהתמכרויות ומצוקות פסיכולוגיות כמו טראומה, דיכאון, חרדה, הפרעת קשב וריכוז וכאב. כמו כן, יכלול הקורס סיורים במגוון מקומות המעניקים מענה טיפולי מגוון לסובלים מהתמכרויות.


תיאור הקורס:


הקורס מציע סקירה מעמיקה ומקיפה על תופעת ההתמכרויות לחומרים וכן התנהגויות ממכרות. נלמד כיצד להתבונן על התמכרות מהיבטיה הפיזיולוגיים, המוחיים והגנטיים ועד למורכבות האישית של האדם המכור; הסביבה המשפחתית וההשפעה התרבותית. הקורס יסקור וידגים את שלבי ההתערבות הטיפולית המשלבת מימדים ביו-פסיכו-סוציאליים. יוצגו גישות טיפוליות מבוססות מחקר הנהוגות בטיפול בהתמכרות, ביניהן: הגישה המוטיבציונית, הגישה הקוגניטיבית התנהגותית וכן גישות דינמיות, טיפול משפחתי וטיפול קבוצתי המיועדים לסובלים מהתמכרות. נלמד כיצד גישות אלה מהוות מארג טיפולי אינטגרטיבי המבוסס על מחקר ומנחה את המטפל בהבניית מטרות טיפוליות ויצירת תוכנית התערבות מותאמת. החומר הנלמד יודגם ויומחש באמצעות הצגה ודיון במקרים ובאמצעות השתתפות אקטיבית בתרגול מיומנויות.


מטרות/יעדי הקורס:

  • הקניית ידע בסיסי לגבי התמכרויות: אבחון, גורמים ומניעים להתמכרות, סוגי חומרים ממכרים והשפעותיהם, התנהגויות ממכרות.

  • הכרת עקרונות הטיפול בסובלים מהתמכרות; אבחון וטיפול אינטגרטיבי המשלב מודלים שונים בהתאם למחקר.

  • רכישת מיומנויות בטיפול אינטגרטיבי בסובלים מהתמכרויות בהתאם למודלים הטיפוליים הרלוונטיים.

  • רכישת מיומנויות בראיון המוטיבציוני Motivational Interviewing (MI).

  • סיקור מסגרות הטיפול והשיקום הקיימות בישראל עבור הסובלים מהתמכרויות.

שיטת ההוראה:


הקורס ישלב הרצאות פרונטאליות, מצגות, דיונים בכיתה, המחשות קליניות, תרגול מיומנויות וניתוחי מקרה. כמו כן, יתקיימו במסגרת הקורס סיורים במסגרות העוסקות בטיפול בהתמכרויות. מועדי הסיורים יקבעו בפתיחת הקורס בתיאום עם המשתתפים.


מועדי הקורס:


הקורס יתקיים במשך 16 ימי שישי שפרוסים בחודשים נובמבר 2020 – אפריל 2021: 27.11.20, 4.12.2020, 25.12.2020, 1.1.2021, 8.1.2021, 15.1.2021, 22.1.2020, 29.1.2021, 5.2.2021, 12.2.2021, 19.2.2021, 5.3.2021, 12.3.2021, 19.3.2021, 9.4.2021, 16.4.2021.


קהל יעד:


פסיכולוגים מומחים ומתמחים, עובדים סוציאליים קליניים או עובדים סוציאליים בעלי תואר שני עם ניסיון בעבודה טיפולית, מטפלים באמצעות אמנויות, יועצים חינוכיים, מטפלים זוגיים ומשפחתיים מוסמכים, פסיכיאטרים, קרימינולוגים קליניים ויישומיים, סטודנטים לתואר שני בפסיכולוגיה.


עלות הקורס:


אנשי מקצוע: 4500 ש"ח

מתמחים וסטודנטים: 4100 ש"ח

בוגרים וסטודנטים לתואר שני בפסיכולוגיה במכללה האקדמית: 3900 ש"ח

סרטונים רלונטיים
bottom of page