top of page
Marble Surface

קורס אקט בסיסי מקוון - ימי חמישי

מרצה: אור פרי

Purple Orchid
%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%20%D7%9E%D7%A7%

שישה ימי חמישי בין השעות 10:00-13:45

תיאור הקורס:


תאורית הACT הינה אחת מן הגישות המרכזיות בגל השלישי של הCBT. היא נשענת  על תפיסת עולם והנחות פילוסופיות ייחודיות, אשר במובנים רבים שונות מן התפיסות המקובלות בעולם הקליני המסורתי. הקורס מיועד להוות שער לעולם זה ולהניח את היסודות להמשך העמקה ולימוד.


מטרות הקורס:


להעניק ידע בסיסי בנוגע למקורות התיאורטיים והפילוסופים של גישת הקבלה והמחוייבות:

  •  קונטקסטואליזם פונקציונלי, שהיא הגישה הפילוסופית העומדת בבסיס המודל

  •  עקרונות בסיסיים של ניתוח התנהגותי יישומי

  • השפה והשפעתה על החווייה האנושית

לייצר היכרות עם ששת התהליכים הבסיסיים במודל הטיפולי עצמו, המשפיעים על מידת הגמישות הפסיכולוגית של האדם:

  • קבלה אל מול הימנעות חווייתית

  • הפרדה קוגניטיבית לעומת הדבקה קוגניטיבית

  • חיבור לרגע הנוכחי לעומת עיסוק מוגזם בעתיד ובעבר

  • העצמי כתהליך וכהקשר לעומת העצמי כתוכן

  • חיבור לכיווני חיים מוערכים לעומת חוסר בכיוונים שכאלה

  • פעולה המחוייבת לערכינו לעומת חוסר בפעולה שכזו


מועדי קורס: שישה ימי חמישי בין השעות 10:00-13:45
בתאריכים : 22.10.20, 29.10.20, 5.11.20, 12.11.20, 19.11.20, 26.11.20.


  • היקף הקורס הוא 26 שעות אקדמיות ובמהלכו יקבלו המשתתפים גישה חופשית למקורות הספרייה של המכללה. בסיום הקורס יקבלו המשתתפים תעודה אקדמית.


דרישות הקורס:


פסיכולוגים מומחים ומתמחים, עובדים סוציאליים קליניים או עובדים סוציאליים בעלי תואר שני עם ניסיון בעבודה טיפולית, מטפלים בהבעה ויצירה בעלי תואר שני, פסיכיאטרים, קרימינולוגים קליניים ויישומיים.עלויות:


אנשי מקצוע 1600  ₪

מתמחים וסטודנטים: 1300 ₪

בוגרים וסטודנטים של האקדמית: 1100 ₪


סרטונים רלונטיים
bottom of page