top of page
Marble Surface

קבוצת הדרכה בנושא טיפול מבוסס מנטליזציה

בהנחיית: נעמה גרינולד

Purple Orchid
%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%20%D7%9E%D7%A7%
לקבלת מידע נוסף והרשמה

בעקבות בקשות של בוגרי הקורסים לפסיכותרפיה מבוסס מנטליזציה, עומדת להיפתח במדרשת אפיקים קבוצת הדרכה ברוח MBT – טיפול מבוסס מנטליזציה. 


תיאור הקבוצה: הקבוצה תעבוד במתכונת של שיח עמיתים מונחה; בכל מפגש ת.יציג משתתף.ת אחד.ת דילמה ווינייטות מתוך טיפול בילד.ה, נער.ה או מבוגר.ת. הקבוצה תקיים שיח מתפתח אודות המקרה בהובלת המנחה: ניתוח המקרה מתוך זיקה למושגי היסוד בתאוריית מנטליזציה, גיבוש פורמולציה, סימון כיווני התערבות עיקריים ועבודה על ניסוח התערבויות שיקופיות ופרשניות המותאמות למקרה. השיח התאורטי והדיון על הטכניקה יתקיימו ברוח אינטגרטיבית תוך שילוב מושגים ורעיונות גישות פסיכואנליטיות ואחרות. 


הקבוצה מוגבלת ל- 9 משתתפים.


אודות המנחה: נעמה גרינולד היא פסיכולוגית קלינית, מטפלת בילדים ומבוגרים. עוסקת בייעוץ ארגוני במכון צפנת, ומרצה באוניברסיטה העברית במגמה הקלינית של הילד ובתוכניות למנהלים בבית הספר למדיניות ציבורית וממשל. מנהלת מדרשת אפיקים במכון מפרשים. 


מבנה הקבוצה: הקבוצה תיפגש באופן מקוון ל 10 מפגשים: 9 מפגשים של הצגות מקרה ומפגש אחרון לרפלקציה על התהליך הלמידה הקבוצה. 


דרישות הקבלה: ההשתתפות מותנית בהשתתפות קודמת בקורס MBT במכון מפרשים או בקורסים מקבילים אחרים, בכפוף לאישור המנחה. פסיכולוגים מומחים ומתמחים, עובדים סוציאליים קליניים או עובדים סוציאליים בעלי תואר שני עם ניסיון בעבודה טיפולית, מטפלים בהבעה ויצירה בעלי תואר שני, פסיכיאטרים, קרימינולוגים קליניים וסטודנטים לתואר שני בפסיכולוגיה.


מועדי המפגשים: 10 ימי שישי בין השעות 08:30-10:00. בתאריכים: 9.4, 16.4, 23.4, 30.4, 7.5, 15.5, 21.5, 28.5, 4.6, 11.6.


דמי הרישום: 1800 ₪


לקבלת מידע נוסף והרשמה
סרטונים רלונטיים
bottom of page