top of page
Marble Surface

פסיכותרפיה והדרכת הורים בתהליכי פרידה וגירושין

מרצה: ד"ר אלומה רייס

Purple Orchid
%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%20%D7%9E%D7%A7%

שישה ימי שלישי בין השעות 8:30-13:30

תיאור הקורס:


תהליך פרידה וגירושין בין שני בני זוג הינו אחד מהתהליכים האנושיים המורכבים ביותר, הכרוך באתגרים רגשיים ופסיכולוגיים רבים, משפיע עמוקות על כל מעגלי החיים, ומחייב קבלת החלטות מעשיות, המשליכות על חייהם של בני המשפחה כולה ולאורך שנים ארוכות. אנשים רבים בישראל נמצאים בכל שנה בתהליך של פרידה וגירושין, חלקם נמצאים בטיפול או מגיעים לטיפול בהקשרו. עשרות אלפי ילדים חווים בכל שנה פירוק של ביתם וטלטלה גדולה בעולמם, מיעוטם נשלחים לטיפול בעקבות מצוקות ובעיות הקשורות לגירושין ולחיים שלאחריו. חיוני שבעלי המקצוע, העוסקים בפסיכותרפיה פרטנית או זוגית במבוגרים, בפסיכותרפיה בילדים, במפגש טיפולי עם בני המשפחה במסגרות רווחה וחינוך - יעמיקו את הבנתם בנוגע להיבטים הרגשיים והפסיכולוגיים העוברים על בני הזוג ועל ילדיהם בתהליך הגירושין, וידעו ללוות את המטופל (בעצמו או דרך בן משפחה קרוב) בתחנות הפרידה והגירושין. במיוחד חשוב כי בעלי המקצוע ידעו להציע מלבד אמפתיה, הכלה ותובנות, שהינם חשובים מאד בפני עצמם – גם כלים להתמודדות, וחשיבה על דרכים שונות לפעולה, על יתרונותיהן וחסרונותיהן. אנשים גרושים וילדי גירושין מהווים נתח משמעותי מהאוכלוסייה, בארץ ובעולם, ההולך וגדל. שיפור איכות חייהם מהווה שליחות שאין להמעיט בערכה. אנו, אנשי הטיפול, הננו סוכני שינוי משמעותיים שיכולים להניע שליחות זו ולקדמה.


מטרות הקורס:

  1. הקניית ידע בהיבטים רגשיים ופסיכולוגיים המאפיינים את בני הזוג בתהליך פרידה וגירושין, ובחינת השלכותיו בהקשר הטיפולי.

  2. הקניית ידע בהיבטים רגשיים ופסיכולוגיים המאפיינים את ילדי המשפחה בתהליך פרידה וגירושין, לרבות השלכות לטווח קצר וארוך, כמו גם תמונת ילדי גירושין בבגרותם.

  3. הקניית ידע תיאורטי ומעשי להדרכת הורים בהקשר פרידה וגירושין, החל מתכנון הפרידה הזוגית, דרך ההודעה לילדים על הפרידה וכמו כן בשנים שלאחר הגירושין.

  4. הגדלת המודעות לחשיבות ה- Co-parenting בעת משבר הגירושין ובשנים הבאות, והטמעתה      בפסיכותרפיה ובהדרכת הורים.

  5. חשיפה ראשונית להיבטים משפטיים ולדרכים אלטרנטיביות ליישוב מחלוקות בעת פרידה וגירושין, והבנת הרלוונטיות שלהם לתהליך הטיפולי.


מועדי הקורס:

שישה ימי שלישי בין השעות 08:30-13:30

בתאריכים: 20.10.20 , 27.10.20 , 3.11.20 ,10.11.20 , 17.11.20 , 24.11.2


עלויות:

אנשי מקצוע: 2200 ש"ח

מתמחים: 1900 ש"ח

סטודנטים לתואר שני טיפולי: 1700 ש"ח

בוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 1700 ש"ח


דרישות הקורס:


פסיכולוגים מומחים ומתמחים, עובדים סוציאליים קליניים או עובדים סוציאליים בעלי תואר שני עם ניסיון בעבודה טיפולית, מטפלים באמצעות אמנויות, מטפלים זוגיים ומשפחתיים מוסמכים, פסיכיאטרים, קרימינולוגים קליניים ויישומיים, סטודנטים לתואר שני בפסיכולוגיה.

סרטונים רלונטיים
bottom of page