top of page
Marble Surface

פסיכותרפיה במצבי טראומה - גופנית ואובדן בילדים

ד"ר עינת יהנה

Purple Orchid
%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%20%D7%9E%D7%A7%

שמונה ימי רביעי בין השעות 18:00-21:15

הקורס יעסוק במאפייני הטיפול הפסיכולוגי בילדים ומתבגרים המתמודדים עם טראומה גופניות ומחלות כרוניות מולדות או נרכשות. זאת, תוך התייחסות לחוויית האובדן ולמאפייני המהלך: אקוטי או הדרגתי, פרוגרסיבי וסופי או יציב וקבוע. מאפייני הטיפול על שלביו השונים, יודגמו מתוך תיאורי מקרים קליניים בטווח רחב של אטיולוגיות פגיעה (למשל: פגיעות נוירולוגיות וחבלות ראש, מחלות אונקולוגיות, חבלת כוויות, פגיעות אורתופדיות, קטיעות גפה, סכרת), תוך מתן כלים וטכניקות ייחודיות להתערבות פסיכולוגית הן עם הילד והן עם בני משפחתו. התייחסות תיאורטית ומעשית תינתן גם למושגים מרכזיים הנוגעים לתפיסת המוות ולחוויות האובדן, כמו-גם למרכיבי חוסן נפשי ותהליכי הסתגלות, בקרב ילדים. בקורס ייסקרו גם מודלים מתיאוריות הטיפול המשפחתי הנוגעים להתמודדות משפחה עם חולי ונכות, וכן יושם דגש על חווית האובדן ותהליך האבל וההסתגלות של ההורה עצמו במצבים אלו. לבסוף, נדון בהשלכות האירוע לאורך החיים והמפגש המחודש עם הקהילה והמערכת החינוכית.


מטרות הקורס:

  1. הקניית ידע ומושגי יסוד בבסיסים הקשורים לעולם החולי והטראומה לרבות טראומה גופנית בקרב ילדים ומתבגרים.

  2. הכרות עם קשת התגובות הרגשיות וההתנהגותיות של ילדים והורים לחולי, נכות ומצבי אובדן מתמשך.

  3. מתן כלים ודוגמאות קליניות להתערבויות פסיכולוגיות במצבים אלו.

  4. הכרות עם ממשקי עבודה בקהילה ובמסגרת החינוכית.


מועדי קורס: שמונה ימי רביעי בין השעות 18:00-21:15


בתאריכים: 8.4.21, 21.4.21, 28.4.21, 5.5.21, 12.5.21, 19.5.21, 26.5.21, 2.6.21. 


כל מפגש הינו בהיקף של 4 שעות אקדמיות.


· היקף הקורס הוא 30 שעות אקדמיות ובמהלכו יקבלו המשתתפים גישה חופשית למקורות הספרייה של המכללה. בסיום הקורס יקבלו המשתתפים תעודה.

סרטונים רלונטיים
bottom of page