top of page
Marble Surface

עבודה טיפולית עם ילדים, מתבגרים והורים בגישת ה ACT

מרצה: עדי הירש

Purple Orchid
%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%20%D7%9E%D7%A7%

תיאור הקורס: תרפיית קבלה ומחוייבות (ACT )הנה גישה טיפולית המשתייכת לגל השלישי של הטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי והשואפת לטפח גמישות פסיכולוגית אצל המטופל כדרך להתמודד עם מגוון רחב של תסמינים ולהגביר את רווחתו הנפשית. קורס זה יעסוק בהיבטים התיאורטיים והיישומיים של טיפול ACT עם ילדים, מתבגרים והורים, תוך התייחסות לתרומה הייחודית שיש לגישה טיפולית זו עבור גילאים אלה. הבסיס ללמידה יהיה מודל "משושה הגמישות" של ACT ,הכולל 6 תהליכים הפועלים להגברת הגמישות הפסיכולוגית. למודל הקלאסי יתווסף היבט רב מימדי, הלוקח בחשבון את המורכבות של עבודה עם ילדים והורים כמתואר להלן: 


גישת ACT בהיותה מסתמכת על עקרונות התנהגותיים, מניחה שכל התנהגות מתרחשת בתוך הקשר )context )ולפיכך כאשר אנו מטפלים בילדים, קיימת חשיבות רבה להבנה של סביבתם, ובפרט הסביבה המשפחתית. מתוך עמדה זו פיתחה עדי הירש מודל טיפולי: "גמישות פסיכולוגית הורה-ילד", אשר מהווה מסגרת להמשגה והתערבות טיפולית תוך התייחסות לתהליכים המגבירים גמישות פסיכולוגית בשלושה מישורים: הגברת הגמישות הפסיכולוגית של הילד כאדם, של ההורה כאדם ושל הקשר הורה-ילד. 


מתוך היכרות עם מסגרת תיאורטית זו, בשילוב הקניית כלים מעשיים להתערבויות טיפוליות ישירות עם הילד או באמצעות הוריו, ילמדו משתתפי הקורס לבחור את ההתערבות המתאימה למטופליהם ולהיעזר בכלים שלמדו לצורך יישום מותאם וממוקד. 


מטרות הקורס: 

• היכרות עם גישת ACT ,הרקע ההסטורי של הגישה, רעיונות מרכזיים והמודל הקלאסי של 'משושה הגמישות'. 

• היכרות עם המודל הרב-מימדי 'גמישות פסיכולוגית הורה-ילד' כבסיס להמשגת מקרה של טיפול בילדים, מתבגרים והורים. 

• הקניית כלים פרקטיים ליישום כל אחד מששת תהליכי ACT באופן ישיר עם ילדים/מתבגרים. 

• הקניית כלים ליישום תהליכי ACT בעבודה טיפולית ממוקדת עם הורים. 

• הטמעת החומר ההנלמד באמצעות דוגמאות קליניות וסימולציות בקבוצות קטנות.

• התייחסות למקרים שיביאו המשתתפים לצורך המשגת מקרה על-פי המודל המוצג, בניית תכנית טיפולית והתייחסות לאתגרים העומדים בפני המטפל בגישה זו. 

• המודל יילמד בדרך של מודולות הכוללות: אינטייק, עבודה עם 6 התהליכים וסיום טיפול. 


מועדי הקורס: 6 ימי שישי בין השעות 09:00-12:15.  בתאריכים: 4.6, 11.6, 18.6, 25.6, 2.7, 9.7. 

משך כל מפגש- 4 שעות אקדמיות.


למי מתאים הקורס: פסיכולוגים מומחים ומתמחים, עובדים סוציאליים, מטפלים באמצעות אמנויות, פסיכיאטרים, קרימינולוגים קליניים ויישומיים, יועצים חינוכיים, סטודנטים לתואר שני בפסיכולוגיה. 


אודות המרצה: עדי הירש היא פסיכולוגית חינוכית מומחית ופסיכותרפיסטית קוגניטיבית- התנהגותית, מפתחת מודל "גמישות פסיכולוגית הורה-ילד". מטפלת ומדריכה בגישה ACT ,בדגש על עבודה עם הורים, ילדים ומתבגרים. מרצה על ACT ו-CBT בבתי-ספר לפסיכותרפיה ובקורסים דיגיטליים. בעלת קליניקה פרטית במודיעין ובטיפול מקוון. 


עלות הקורס: 

אנשי מקצוע: 1700 ₪

מתמחים: 1500 ₪

בוגרי המכללה האקדמית ת"א יפו וסטודנטים לתואר שני (לא רק במכללה האקדמית): 1300 ₪

סרטונים רלונטיים
bottom of page