top of page
Marble Surface

מקליין ועד בנג'מין - מסע מיחסי אובייקט ליחסים אינטרסובייקטיביים

מרצה: נעמה גרינולד

Purple Orchid
%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%20%D7%9E%D7%A7%

חמישה ימי שישי בין השעות 08:30-11:45

תיאור הקורס:


נושא היחסים בין אנשים העסיק את הפסיכואנליזה מראשיתה; מיהו האחר בשבילי? כיצד מתפתחים יחסים משמעותיים בין אנשים? כיצד ניתן לאפיין סוגים מרכזיים של יחסים? מה משפיע יותר -מה שמתרחש ביחסים הממשיים במציאות או בפנטזיה אודותם? היכן ממוקדת הפסיכופתולוגיה ביחסים? וכיצד מתרחש תהליך הבראתם? לאורך התפתחות הפסיכואנליזה הוגים שונים השיבו באופן שונה על שאלות יסוד אלה. בקורס נסקור את ראשית המעבר מאבי תאוריית הדחפים פרויד לאם יחסי האובייקט, מלני קליין. נדגים שני כיווני התפתחות שונים בתוך גישת יחסי האובייקט דרך התאוריות של וילפרד ביון ורונלד בריטון. נבחן שתי התפתחויות מרכזיות בפסיכואנליזה עכשווית – בטויסטוק לונדון – אן אלוורז והקריאה המחודשת שלה את קליין ובארה"ב – ג'סיקה בנג'מין והקריאה המחודשת שלה את ויניקוט, מהלר, דניאל שטרן ואחרים.


מטרות הקורס:

  1. הבנת משמעות התפתחות התאוריות בתוך הפסיכואנליזה דרך ההתבוננות על מהויות יחסים והתפתחותם.

  2. העמקת הכרות עם מושגי יסוד בהקשר של יחסי אובייקט ואינטרסובייקטיביות: פנטזיה, עמדה סכיזופרנואידית ודפרסיבית, תיקון, הכלה ן reverie, פונקציות אלפא וביתא, דינמיקה משולשת ועמדת ה outsider, הכרה והכרה הדדית, השלישי האינטרסובייקטיבי ועוד.

  3. פיתוח חשיבה ביקורתית על התאוריות הפסיכואנליטיות השונות.


מועדי קורס: חמישה ימי שישי בין השעות 08:30-11:45 בתאריכים: 23.10.20, 30.10.20, 6.11.20, 13.11.20, 20.11.20. כל מפגש הינו בהיקף של 4 שעות אקדמיות.

  • היקף הקורס הוא 20 שעות אקדמיות ובמהלכו יקבלו המשתתפים גישה חופשית למקורות הספרייה של המכללה. בסיום הקורס יקבלו המשתתפים תעודה.

קהל יעד:


פסיכולוגים מומחים ומתמחים, עובדים סוציאליים קליניים או עובדים סוציאליים בעלי תואר שני עם ניסיון בעבודה טיפולית, מטפלים באמצעות אמנויות, מטפלים זוגיים ומשפחתיים מוסמכים, פסיכיאטרים, קרימינולוגים קליניים ויישומיים, סטודנטים לתואר שני בפסיכולוגיה.


עלות:

אנשי מקצוע: 1300  ש"ח

מתמחים: 1100 ש"ח

סטודנטים לתואר שני ובוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 900 ש"חסרטונים רלונטיים
bottom of page