top of page
Marble Surface

להבין את לאקאן

מנחה: ד"ר אנדרס קונצ'זקי

Purple Orchid
%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%20%D7%9E%D7%A7%

ימי שישי 9:00-12:00

תיאור הסמינר:

ז'אק לאקאן נחשב בעיניי חלק ניכר מהעוסקים בפסיכותרפיה כ me-not ,כאחר או זר וזאת לאור האופן בו הוא לוקח את המובן מאילו והופך אותו על פיו. ואכן, במקום לעסוק בעצמme ,לאקאן נאמן לרעיון של פרויד אודות האחרות הראדיקלית של הלא מודע. כל מה שנכלל תחת המנגנון של הלא מודע הוא זה שנמצא בזרות רדיקאלית, הרחק meמני ולכן הוא טומן בחובו את הפוטנציאל לחלץ אותנו מכפיית החזרה של הסימפטום.

קבוצת הקריאה תעסוק במושגי יסוד בגישה הפסיכואנליטית שז'אק לאקאן תוך התייחסות לאופנים בהם לאקאן קרא וניתח את כתבי פרויד. הסמינר ימקם את לאקאן בתוך מגוון גישות בתוך הפסיכואנליזה תוך דיון בנקודות הדמיון והשוני שלו מפרויד ומתיאורטיקנים אחרים והתייחסות לתרומותיו הייחודיות. במהלך המפגשים נקרא טקסטים נבחרים, חלקם של לאקאן עצמו וחלקם של תיאורטיקנים שכתבו על לאקאן, וננסה לקשר את הטקסט אל הקליניקה, תוך דגש על חשיבה השוואתית עם תיאורטיקנים אחרים מתחום הפסיכואנליזה והפסיכותרפיה.


מבנה הסמינר:

במהלך השיעורים נערוך קריאה מונחית של טקסטים מתחום הפילוסופיה והפסיכואנליזה ונדון באופן בו המושגים השונים מקבלים ביטוי בתיאוריה הלאקאניאנית. כמו כן נעלה מקרים מהקליניקה שיעזרו לבחון ולאתגר את חומר הקריאה לנוכח המפגש הממשי עם הסימפטום. לצד נקודת המבט הלאקאנינית יוצגו נקודות מבט אלטרנטיביות.


מועדי הסמינר:

הקורס כולל ארבעה נושאים מרכזיים אותם נחקור ב10 מפגשים.

 

המפגשים יתקיימו בימי שישי בשעות 9:00-12:00 בתארכים: 25.12.20, 1.1.21, 8.1.21, 15.1.21, 22.1.21, 29.1.21, 5.2.21, 12.2.21, 19.2.21, 5.3.21


קהל יעד:

פסיכולוגים מומחים ומתמחים, עובדים סוציאליים קליניים או עובדים סוציאליים בעלי תואר שני עם ניסיון בעבודה טיפולית, מטפלים בהבעה ויצירה בעלי תואר שני, פסיכיאטרים, קרימינולוגים קליניים ויישומיים, סטודנטים לתואר שני בפסיכולוגיה, סטודנטים לתואר שני בפילוסופיה, סטודנטים שנה ג' לתואר ראשון בפסיכולוגיה באישור מיוחד.


עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 2,200

מתמחים: 1,900

סטודנטים לתואר שני ובוגרי האקדמית: 1,700


סרטונים רלונטיים
bottom of page