top of page
Marble Surface

כיצד עושים פסיכותרפיה במצבים מסכני חיים

מרצה: מרק שרמן

Purple Orchid
%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%20%D7%9E%D7%A7%

תשעה ימי שישי בין השעות 08:30-12:30

הקורס יעסוק בהיבטים ואתגרים ייחודים של טיפול בחולים המתמודדים עם מחלות מסכנות חיים, תוך התייחסות לשלבי המחלה והטיפולים השונים. הקורס נועד להקנות תשתית תיאורטית ויישומית לעבודה טיפולית תומכת עם אנשים בסוף החיים. הקורס יספק היכרות עם מאפייני הסבל והמצוקה של הנוטים למות בהיבטים הגופניים, הנפשיים, האתיים, החברתיים והרוחניים. בהמשך, יתמקד הקורס בגישות טיפול רלוונטיות) כגון: נרטיבית, אקזיסטנציאלית, רוחניות (המכוונות להקלה על הסבל הנפשי, הקיומי והרוחני באמצעות קידום תהליכי פרידה, מציאת משמעות, שימור תקווה ועוד.


מועדי הקורס:

שבעה ימי שישי בין השעות 08:30-12:30

בתאריכים: 9.4.21, 16.4.21, 23.4.21, 30.4.21, 7.5.21, 14.5.21, 21.5.21.


עלויות:

אנשי מקצוע: 2400 ש"ח

מתמחים: 2100 ש"ח

סטודנטים לתואר שני טיפולי: 1950 ש"ח

בוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 1950 ש"ח


קהל היעד:

פסיכולוגים מומחים ומתמחים, עובדים סוציאליים קליניים או עובדים סוציאליים בעלי תואר שני עם ניסיון בעבודה טיפולית, מטפלים באמצעות אמנויות בעלי תואר שני, פסיכיאטרים, קרימינולוגים קליניים ויישומיים, סטודנטים לתואר שני בפסיכולוגיה, מטפלים זוגיים משפחתיים מוסמכים.

סרטונים רלונטיים
bottom of page