Marble Surface

טרנסג'נדריוּת בחדר הטיפולים ומחוצה לו

מרכזות הקורס: גלי שיין-טל, דפנה גרינר 

מרצים אורחים: ד"ר אסף אורן, פרופ' דנה אמיר, ד"ר הדר אמיר, ד"ר אילנה ברגר, שילי ורדימון, יונתן מרטון מרום, אילה עובדיה, ד"ר ליאת פרל, ד"ר אסתר רפופורט, פרופ' תומר שכנר

מועדים ותעריפים לשנת תשפא יפורסמו בהקדם

תיאור הקורס:


בעשרים השנים האחרונות אנו עדים לתהליך של שינוי במידת ההכרה והלגיטימציה של החברה כלפי זהויות להט"ביות. עם זאת, בורות ודיכוי כלפי אוכלוסיית הלהט"ב בכלל והאוכלוסייה הטרנסג'נדרית בפרט עדיין נפוצים בקרבנו. מתוך כך, מטופלים טרנסג'נדרים עדיין סובלים מדעות קדומות ומתפיסות סטריאוטיפיות בחדר הטיפול ומחוצה לו. קורס זה יספק למידה מעמיקה ויסודית של הגישות והמודלים השונים לטיפול והתמודדות עם זהות על הרצף הטרנסי בהיבטים פרטניים, משפחתיים ומערכתיים. הקורס יציג סקירה של ההמשגות השונות והמתפתחות במעבר מפרספקטיבה של זהות מגדר במונחים של דיכוטומיה, המייצרים פתולוגיה, לעבר התייחסות למגדר במונחים הקשורים לריבוי, גיוון ותנועה.


מטרות הקורס:

  • לספק מסגרת תיאורטית עדכנית ורחבה להמשגה של מגדר ומיניות.

  • הקניית ידע מעמיק על דרכי טיפול באוכלוסייה הטרנסג'נדרית בהיבט פרטני ומשפחתי, תוך היכרות עם ידע מחקרי מקיף בתחום.

  • הדגמת היישום של המודלים הטיפוליים.

  • פיתוח וקידום תפיסה אינטגרטיבית של טיפול בא.נשים טרנסג'נדרים.ות ומגווני מגדר.

קהל יעד:


פסיכולוגים מומחים ומתמחים, עובדים סוציאליים, יועצים חינוכיים, מטפלים באמצעות אמנויות, מטפלים זוגיים ומשפחתיים מוסמכים, פסיכיאטרים, קרימינולוגים קליניים ויישומיים, סטודנטים לתואר שני בפסיכולוגיה.

  • Facebook
  • YouTube