top of page
Marble Surface

טראומה גופנית וחולי בילדים ונוער - יישומים טיפוליים

מרצה: ד"ר עינת יהנה

Purple Orchid
%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%20%D7%9E%D7%A7%
לקבלת מידע נוסף והרשמה

מועדים ותעריפים לשנה"ל תשפ"א יפורסמו בהקדם

תיאור הקורס:


הקורס יעסוק במאפייני הטיפול הפסיכולוגי בילדים ומתבגרים המתמודדים עם אובדן בעקבות חולי ומצבים שלאחר טראומה המערבת גם חבלה גופנית. זאת, תוך התייחסות גם למאפייני המהלך: אקוטי או כרוני, פרוגרסיבי וסופי או יציב וקבוע. מאפייני הטיפול על שלביו השונים, יודגמו מתוך תיאורי מקרים קליניים בטווח רחב של אטיולוגיות פגיעה (למשל: מחלות נוירולוגיות, חבלת ראש, מצבים וגטטיביים, חבלת כוויות, קטיעות גפה) תוך מתן כלים וטכניקות ייחודיות להתערבות פסיכולוגית הן עם הילד והן עם בני משפחתו. התייחסות תיאורטית ומעשית תינתן גם למושגים מרכזיים הנוגעים לתפיסת המוות ולחוויות האובדן, כמו-גם למרכיבי חוסן נפשי ותהליכי הסתגלות, בקרב ילדים. בקורס ייסקרו גם מודלים מתיאוריות הטיפול המשפחתי הנוגעים להתמודדות משפחה עם חולי ונכות, וכן יושם דגש על חווית האובדן ותהליך האבל וההסתגלות של ההורה עצמו במצבים אלו. לבסוף, נדון בהשלכות האירוע לאורך החיים והמפגש המחודש עם הקהילה והמערכת החינוכית.


מטרות הקורס:

1.     הקניית ידע ומושגי יסוד בבסיסים הקשורים לעולם החולי והטראומה לרבות טראומה גופנית בקרב ילדים ומתבגרים.  

2.     הכרות עם קשת התגובות הרגשיות וההתנהגותיות של ילדים והורים לחולי, נכות ומצבי אובדן מתמשך.      

3.     מתן כלים ודוגמאות קליניות להתערבויות פסיכולוגיות במצבים אלו.

4.     הכרות עם ממשקי עבודה בקהילה ובמסגרת החינוכית.

 


קהל יעד:


פסיכולוגים מומחים ומתמחים, עובדים סוציאליים קליניים או עובדים סוציאליים בעלי תואר שני עם ניסיון בעבודה טיפולית, יועצים חינוכיים, מטפלים באמצעות אמנויות, מטפלים זוגיים ומשפחתיים מוסמכים, פסיכיאטרים, יועצים חינוכיים, קרימינולוגים קליניים ויישומיים, סטודנטים לתואר שני בפסיכולוגיה.


**ניתן להגיש את הקורס להכרה במסלול השתלמות אישי. לשם כך נדרש להגיש עבודה בהיקף 4 עמודים (דרישות העבודה מבחינת תוכן יוצגו בהמשך ללומדים בקורס). 

לקבלת מידע נוסף והרשמה
סרטונים רלונטיים
bottom of page