top of page
Marble Surface

חיבור בין הטיפול הפסיכודינמאי ל-CBT - המודל של פול וכטל

מרצה: ד"ר רון נסים

Purple Orchid
%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%20%D7%9E%D7%A7%

הקורס יתקיים במשך6 ימי חמישי בשעות: 19:00-21:30

במפגשים אלו נציג גישה קלינית לתקשורת בטיפול מתוך מודל אינטגרטיבי אשר כולל רעיונות מגישות דינמיות, קוגניטיביות-התנהגותיות, מערכתיות וחווייתיות. הקורס יתבסס על עבודתו של פול וכטל, פסיכואנלטיקאי ניו-יורקי עכשווי אשר מזוהה עם הזרם ההתייחסותי בפסיכואנליזה וממייסדי החברה המקצועית הקוראת לאינטגרציה בפסיכותרפיה (SEPI). פול וכטל כותב על השילוב התיאורטי ויישומי של רעיונות מהגישה ההתנהגותית וטיפול פסיכואנליטי מאז שנות ה- 70 ופיתח מודל אותו הוא מכנה "פסיכודינמיקה מעגלית". לתפיסתו, על מנת לנוע בצורה חלקה בין ההמשגות הטיפוליות הקיימות בגישות השונות צריכה להיות תיאוריה אינטגרטיבית שתהווה מצע המחזיק את המעברים. מעל לעבודתו מרחפת קריאת תיגר על האופן בו מטפורת העומק(depth) תפסה כח אדיר בעולם הטיפול, והאופן בו היא עלולה להטעות אותנו מלשים לב לחשיבות וההשפעה של תהליכים או תובנות "שטחיות" (surface).


דרך סקירה של המודל של וכטל, והנחיות יישומיות שלו לאיך חושבים ו"עושים" אינטגרציה בטיפול ננסה לתרגל את הרעיונות הללו ומידת הרלוונטיות שלהם לעבודה הקלינית של המשתתפים.


מועדי הקורס: 29.4, 6.5, 13.5, 20.5, 27.5, 3.6. הקורס מיועד לפסיכולוגים מומחים ומתמחים, פסיכיאטרים, עובדים סוציאליים בעלי תואר שני, פסיכותרפיסטים, מטפלים באומנות וקרימינולוגים קליניים אשר מעוניינים לקבל ידע וכלים לטפל במגוון מצבים בהן נדרשת חשיבה אינטגרטיבית בפסיכותרפיה. 


מטרות/יעדי הקורס: 

1. הכרת העקרונות הבסיסיים לאינטגרציה תאורטית. 

2. הקניית ידע בסיסי אודות מודל הפסיכודינמיקה המעגלית של וכטל. 

3. רכישת מיומנויות המשגת מקרה ע"פ המודל. 

4. הכרות עם ההנחיות/המלצות לניסוח ההתערבויות בטיפול ע"פ וכטל. 

5. ביסוס ההבנה של הקשר הטיפולי כמחולל תהליכי שינוי בטיפול 

6. תרגול יישום המודל וההנחיות על מקרים שיובאו ע"י המרצה וע"י המשתתפים.


עלות הקורס:

אנשי מקצוע: 1200  ₪

מתמחים: 1000 ₪

בוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 900 ₪

סטודנטים לתואר שני טיפולי:  900 ₪

סרטונים רלונטיים
bottom of page