top of page
Marble Surface

התערבויות מבוססות אומנות בטיפול אינטגרטיבי

גב' חמוטל ארבל

Purple Orchid
%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%20%D7%9E%D7%A7%

 ימי שישי בין השעות 08.30-14:00 החל מה- 9.4.21


תיאור הקורס:

מטרת הקורס היא להקנות למטפלות ולמטפלים שבהכשרתם אינם מטפלים באמנות כלים לשילוב אמנות בעבודתם, מתוך הבנה שהשימוש באמנות עשוי להרחיב הן את חוויית העצמי של המטופל והן את התובנות שלו על עצמו ועל יחסיו בעולם. בהיות היצירה שפה אוניברסלית, אינטואיטיבית, משחקית ולא מילולית, שימוש בהתערבויות מבוססות אמנות עשוי להוות גשר ולהציע אינטגרציה של גישות טיפוליות מגוונות. הוא יכול לסייע בהנעת תהליכים תקועים ובהרחבת ההבנה של המטפלת ושל סל ההתערבויות שבידה להציע.

טיפול באמנות כפרופסיה נשען על אמנות ועל פסיכותרפיה, תוך תנועה דיאלקטית בין שני קטבים: בין Art as Therapy - גישה ששמה במרכז את התהליך היצירתי-החווייתי כתהליך מרפא, לבין Art in Therapy - פסיכותרפיה שמשתמשת באמנות כשער פתוח אל הלא-מודע. היצירה אינה נמדדת על פי ערכה האמנותי או האסתטי, ולכן אין צורך בכישרון אמנותי; יש צורך במוכנות לעבודה עם חומרים.

הקורס יתקיים במתכונת סדנאית. נלמד התערבויות מבוססות אמנות ואת הרציונל התיאורטי שעומד מאחוריהן; נתבונן במשולש היחסים מטפלת-מטופלת-יצירה ובמשמעויותיו לקשר הטיפולי; נבחן לאילו מטופלות ומטופלים התערבויות מבוססות אמנות עשויות להועיל ובאילו מצבים, על בסיס חומר קליני שיביאו המשתתפות; נחקור את היחסים שלנו, המטפלים, עם היצירה, ונתנסה בהרחבה בעשייה אמנותית בתוך הקשר טיפולי.

מטרות הקורס:

▪ סיוע למטפלים להרחיב את יכולתם להשתמש בהתערבויות מבוססות אמנות כחלק ממערך ההתערבויות הטיפוליות

▪ הקניית בסיס תיאורטי התומך בשילוב כלים אמנותיים בטיפול במבוגרים, נוער, ילדים והורים

▪ למידה דרך התנסות של התערבויות מבוססות אמנות לטווח רחב של מצבים בטיפול

▪ הרחבת היכולת להתבוננות משותפת על תהליכים תוך אישיים ובינאישיים באמצעות היצירה

▪ הבנת המשמעויות של חומרים ושל טכניקות והתאמתם למטרות הטיפוליות

▪ חקירה רפלקטיבית והתבוננות על חווית המטפלת בעבודתה עם חומרי אמנות

מועדי הקורס:

חמישה ימי שישי בין השעות 08.30-14:00 בתאריכים: 9.4.21, 16.4.21, 23.4.21, 30.4.21, 7.5.21

היקף כל מפגש: 6 שעות אקדמיות.

● היקף הקורס הוא 32 שעות אקדמיות ובמהלכו יקבלו המשתתפים גישה חופשית למקורות הספרייה של המכללה. בסיום הקורס יקבלו המשתתפים תעודה.

דרישות הקורס:
פסיכולוגים מומחים ומתמחים, עובדים סוציאליים קליניים או עובדים סוציאליים בעלי תואר שני עם ניסיון בעבודה טיפולית, מטפלים בהבעה ויצירה בעלי תואר שני, פסיכיאטרים, קרימינולוגים קליניים ויישומיים, סטודנטים לתואר שני בפסיכולוגיה.


עלויות: 

אנשי מקצוע: 1,650

מתמחים:1,400

סטודנטים: 1,200

סרטונים רלונטיים
bottom of page