Marble Surface

אל עמק השווה -
חשיבה וכלים טיפוליים מעולם הגישור

מרצה: ד"ר אלומה רייס

שישה ימי שלישי בין השעות 8:30-13:30

תיאור הקורס:


גישור הינו שיטה ליישוב סכסוכים, שבה גורם שלישי ניטרלי מסייע לצדדים למחלוקת להגיע להסכמות ביניהם ולפתרון המחלוקת באופן מיטבי. גישור מהווה אלטרנטיבה לפתרון סכסוכים מחוץ לכותלי בית המשפט, אך הרבה מעבר לכך - הוא דרך חיים ותפיסת עולם. במובן זה, הגישור מציע כלי יעיל ופרקטי לניהול ממשקים בין אישיים, משפחתיים ותוך/בין ארגוניים, למניעת סכסוכים ולהתמודדות במצבי שינוי ומעבר.


מטופלים רבים מתארים במהלך הטיפול קיום מחלוקת בינם ובין הזולת (בן הזוג, הילדים, המנהלת בעבודה, השכן ברחוב, ועוד). קונפליקט תוך אישי וקונפליקט בין אישי מהדהדים זה את זה, מזינים זה את זה ומשלימים זה את זה, ובכך עולם הגישור מעשיר את עולם הטיפול. פעמים רבות, מטופלים המשתפים בתיאורי מחלוקת, מחפשים מלבד הכלה ותובנות אישיות, גם כלים פרקטיים להתמודדות נכונה ואפקטיבית. היכרות עם תחום הגישור מרחיבה את ההבנה ומציידת את המטפל בכלים לליווי המטופל בהתמודדותו. ספציפית, עולם הגישור מציע חלופה שלישית ואופטימלית להתמודדות עם מחלוקת בין אישית, שלא בדרך של הימנעות וויתור או לחלופין בדרך של כפייה והכנעה.


מחלוקת, במהותה, מעוררת קשת רחבה של רגשות ותהליכים רגשיים – התמודדות עם פגיעות ואי ודאות, צורך בוויסות רגשי, הכלה של אמביוולנטיות, התמודדות עם אשמה וביקורת עצמית, כמו גם עם כעס ומשבר אמון, פיוס ואף התנצלות. חשוב שמטפל בקליניקה יעמיק הבנתו בתהליכים רגשיים אופייניים אלו ויסייע בהעצמת המטופל ביכולת התמודדותו עם הקונפליקט. תהליך הגישור מעודד ראיית תמונה רחבה יותר של המחלוקת, היפתחות לתפיסות אחרות ולפרשנות אחרת של אותה מציאות, התבוננות מערכתית תוך פרספקטיבה רחבה של הסתכלות ושל ציר הזמן, העצמה אישית ובמקביל הכרה בזולת, התחשבות באחר תוך שמירה על הדברים שחשובים לעצמי. מטפל בקליניקה, הפוגש את הקונפליקט באופן חד צדדי, דרך עיני המטופל, יכול להישען על עקרונות גישוריים, בליווי שלו את המטופל ובסיוע לו לראות את התמונה הכוללת. מובן, כי טיפולים זוגיים ומשפחתיים - שבמהותם עוסקים בפערים ובשונות, במחלוקות ובצורך למצוא דרך מוסכמת ומיטבית – ירוויחו מהישענות על אבני יסוד אלו בגישור.


מטרות הקורס:

  1.  היכרות ראשונית עם עולם הגישור וקווי ההשקה בינו ובין עולם הטיפול.

  2. הקניית ידע תיאורטי וכלים יישומים בתחום הגישור, הרלוונטיים לפסיכותרפיה.

  3. תרגול של הטמעת חשיבה גישורית וכלים גישוריים במסגרת טיפול פרטני, זוגי ומשפחתי, תוך הישענות על הצגת מקרים מהקליניקה של משתתפי הקורס.


מועדי הקורס:

שישה ימי שלישי בין השעות 8:30-13:30. 

בתאריכים: 1.12.20 , 8.12.20 , 22.12.20 ,29.12.20 , 5.1.21 , 12.1.21.


עלויות:

אנשי מקצוע: 2200 ש"ח

מתמחים: 1900 ש"ח

סטודנטים לתואר שני טיפולי: 1700 ש"ח

בוגרי המכללה האקדמית תל אביב יפו: 1700 ש"ח


דרישות הקורס:


פסיכולוגים מומחים ומתמחים, עובדים סוציאליים קליניים או עובדים סוציאליים בעלי תואר שני עם ניסיון בעבודה טיפולית, מטפלים באמצעות אמנויות, מטפלים זוגיים ומשפחתיים מוסמכים, פסיכיאטרים, קרימינולוגים קליניים ויישומיים, סטודנטים לתואר שני בפסיכולוגיה.

  • Facebook
  • YouTube