top of page
Marble Surface

אינטגרציה התפתחותית
התנהגותית בתהליכי החשיבה והטיפול באוטיזם - מתקדמים

מיכל ירדני, יסמין רון סגל, ליאת לנג ברכה, אורית פלד, עינת אמיתי ברגידה , אריאלה עילם, קרן פז, אורית דרדיק אמיר, רונית שוסל

Purple Orchid
%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%20%D7%9E%D7%A7%

בימי שני בין השעות 16:00-19:15

האינטגרציה בין ידע התפתחותי–רגשי ובין תהליכי התערבות מהשדה הההתנהגותי, מהווה את הבסיס עליו נשענות רבות מההתערבויות הטיפוליות מבוססות המחקר באוטיזם. ההשתלמות נועדה להרחיב את הידע וההבנה של אנשי טיפול מנוסים בתחום הטיפול באוטיזם בילדים לאינטגרציה בין ההבנה התפתחותית והידע בניתוח התנהגות בחשיבה ובעשייה הטיפולית.

במהלך הקורס יילמד ידע עדכני בנושאים שונים בהתפתחות בגיל הרך וידונו תהליכי החיבור ליישומים טיפוליים שונים ותהליכי למידה ומשמעותם בהתערבות באוטיזם. נדון בשאלות: מהי הסתכלות התפתחותית וכיצד יש לקחת אותה בחשבון? האם יש סתירות בין חשיבה התפתחותית לדרכי התערבות התנהגותית? כיצד מגשרים עליהן באופן אינטגרטיבי? ונעמיק בסוגיות טיפוליות ספציפיות באוטיזם המשלבות בין הגישות כדוגמת חינוך לאוטונומיה, טיפול בטראומה ועוד.


הקורס ישלב הקניית ידע ע"י הרצאות, סרטונים, הדגמות מטיפולים , מצגות ודיונים בכתה.

מפגשי הקורס יועברו ע"י מדריכים בכירים מהצוות המוביל של חטיבת הטף באלו"ט.


הקורס מיועד: למטפלים בעלי נסיון של שנתיים לפחות בתחום הטיפול או האבחון באוטיזם.  יתקבלו מטפלים מתחום בריאות הנפש (פסיכולוגים , עו"סים, מטפלים בהבעה ויצירה) רופאים (רופאי ילדים, נוירולוגים, פסיכיאטרים) ומטפלים פארארפואיים (מרפאים בעיסוק, קלינאיות תקשורת, פיזיוטרפיסטים ומנתחי התנהגות), אשר מעוניינים בהרחבת והעמקת הידע בטיפול באוטיזם בילדים. במקרים חריגים תתאפשר קבלה של אנשים מתחומים אחרים.


ניהול אקדמי: רונית שוסל             ריכוז קורס : מיכל ירדני


סגל ההוראה וההדרכה : מיכל ירדני, יסמין רון סגל, ליאת לנג ברכה, אורית פלד, עינת אמיתי ברגידה , אריאלה עילם, קרן פז, אורית דרדיק אמיר, רונית שוסל


היקף הקורס : 52 ש"א , שכוללים 13 מפגשים של 4 ש"א, בסמסטר א' , בימי שני בין השעות 16:00-19:15.

מבמה כל מפגש: הרצאה של שעה וחצי, הפסקה של רבע, שעה והרצאה נוספת של שעה וחצי. הקורס יתקיים בזום.


תאריכי המפגשים: 22.2.21, 1.3.21, 8.3.21, 15.3.21, 22.3.21, 5.4.21, 12.4.21, 19.4.21, 26.4.21, 3.5.21, 10.5.21, 24.5.21, 31.5.21.


עלות הקורס:

אנשי מקצוע - 2200 ₪

מתמחים - 2000 ₪

סטודנטים ובוגרים וסטודנטים לתואר שני בפסיכולוגיה במכללה האקדמית – 1700 ₪

עובדי אלו"ט – 900 ₪


תוכנית הקורס:

מפגש 1, 22.1.21 :מבוא-   מדוע יש צורך באינטגרציה בין ידע התפתחותי ותהליכי למידה התנהגותיים, וכיצד זה   בא לידי ביטוי במחקר על הטיפול באוטיזם.

מפגש 2, 1.3.21: החוויה   הרגשית של הילד עם האוטיזם ושל הילד עם התפתחות תקינה בגיל הרך במה היא ייחודית   והאם יש להתחשב בה בתהליכי הוראה ובהתערבויות התנהגותיות?

מפגש 3, 8.3.21: התקשרות   כבסיס לצמיחה התפתחותית של הילד ביחסי ילד-מבוגר והקשר הפסיכונוירולוגי ללמידה   ולהתערבויות התנהגותיות.

מפגש 4, 15.3.21: מיומנויות עצמאות תהליך של למידה התנהגותית ושל התפתחות רגשית חברתית. סוגיות ברכישת  אוטונומיה.

מפגש 5, 22.3.21: אופני עיבוד מידע וההשפעה שלהם על החוויה של הילד ועל תהליכי הלמידה שלו.

מפגש 6, 5.4.21: שימוש בתת"ח לקידום מיומנויות תקשורת שפה וויסות

מפגש 7, 12.4.21: יכולת קוגניטיבית: כיצד היא משפיעה על תהליכי ההוראה ותהליכי למידה סמנטיים פרגמטיים והקשר ביניהם.

מפגש 8, 19.4.21: מאפיינים הוריים המשפיעים על התפתחות ילדים: סגנונות הוריים תחומי חוזק וחוסר בהורות- כיצד לקיים דיאלוג מותאם הנותן מענה אינטגרטיבי.

מפגש 9, 26.4.21: שימוש בוידאו בתהליכי טיפול בהורות באוטיזם

מפגש 10, 3.5.21: עבודה בצוות רב מקצועי: כיצד מקדמים שיח אינטגרטיבי בין נושאים התפתחותיים לעקרונות התנהגותיים.

מפגש 11, 10.5.21: עבודה רגשית והתנהגותית באינטראקציה חברתית

מפגש 12, 24.5.21: חרדה בתפקוד נמוך באוטיזם – מה בין רגש, התנהגות, קוגניציה וביולוגיה ?

מפגש 13, 31.5.21: התמודדות עם טראומה באוטיזם וסיכום הקורס.סרטונים רלונטיים
bottom of page