top of page
Marble Surface

"הגישה המוטיבציונית" - כיצד לסייע למטופלים לבצע שינוי?

מרצה: אורית קובץ'


Purple Orchid
%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%20%D7%9E%D7%A7%
לקבלת מידע נוסף והרשמה

***מועדים ותעריפים לשנת תשפא יפורסמו בהקדם***

תיאור הקורס:


מטופלים שאינם מצליחים לבצע שינוי התנהגותי שרויים בתסכול רב וכך גם סביבתם - מטפלים ובני משפחה חשים חוסר אונים לנוכח מצב תקוע או מחמיר. הגישה המוטיבציונית, אשר צמחה מתוך תחום הטיפול בהתמכרויות, פותחה ונוסחה על ידי מילר ורולניק, היא גישה מבוססת-ראיות שמטרתה הנעת מטופלים לשינוי התנהגותי ושיתוף פעולה עם תכניות טיפול. ביסוד הגישה, ההבנה כי בבסיס כל תהליך של שינוי קיימת אמביוולנטיות וכי עלינו ללוות את המטופל בחקירתה ובפתרונה אם ברצוננו לקדם שינוי ולהגביר את הסיכוי כי יישמר לאורך זמן. הגישה, שמה במרכז את האינטראקציה שבין המטפל למטופל וחוקרת את הדרכים בהן ניתן להשפיע על מוטיבציה, תפיסת מסוגלות עצמית ופתרון אמביוולנטיות. בנוסף, הגישה מבוססת על מחקר המדגים כי עמדה מתעמתת מצד גורמים טיפוליים מגבירה את ההתנגדות מצד המטופלים, על כן היא כוללת אסטרטגיות התערבות לטיפול בהתנגדויות תוך הימנעות מכוונת מעימות. הגישה המוטיבציונית מאומצת כיום על ידי ארגוני בריאות וחוק ברחבי העולם ונלמדת במסגרות טיפוליות ואקדמיות שונות (לפרטים נוספים: www.motivationalinterview.org ). הקורס יתמקד בהיכרות עם הרוח, העקרונות והכלים הפרקטיים אותם מציעה הגישה המוטיבציונית למטפלים המלווים מטופלים בתהליכי שינוי. הקורס, לכל אורכו, משלב הדגמות ותרגולים מגוונים של הכלים השונים על ידי המשתתפים. 


אזהרה: גם אתם עשויים להשתנות...


קהל יעד:


פסיכולוגים מומחים ומתמחים, עובדים סוציאליים קליניים או עובדים סוציאליים בעלי תואר שני עם ניסיון בעבודה טיפולית, מטפלים באמצעות אמנויות, מטפלים זוגיים ומשפחתיים מוסמכים, פסיכיאטרים, קרימינולוגים קליניים ויישומיים, סטודנטים לתואר שני בפסיכולוגיה.

לקבלת מידע נוסף והרשמה
סרטונים רלונטיים
bottom of page