top of page

1

סדנה מס

תהליכי הליבה של ACT בדרך לגמישות פסיכולוגית

נטע עמיאל

תהליכי הליבה של ACT בדרך לגמישות פסיכולוגית

מבנה הסדנה:

החלק הראשון של הסדנה יורכב מהצגה כללית של ACTומאפייניה והיכרות עם משושה הגמישות הפסיכולוגית (הHexaflex) וששת קודקודיו. בחלק זה, נצלול לתוך התהליך הראשון של המשושה – מגע עם הרגע הנוכחי, ונתרגל יחד.

בחלק השני של הסדנה נכיר קודקוד נוסף במשושה - קודקוד הקבלה, ונתרגל את תהליך הcreative hopelessness המאפשר תנועה מהימנעות לקבלה בתוך חדר הטיפול. בנוסף, נצלול לתוך שני קודקודים נוספים של המשושה דרך עבודה אישית על בירור ערכים אישיים ובחירה בפעולה מחויבת ערכים.

בחלק השלישי נחבר את החלקים הפרקטיים יחד עם מאפיינים תפיסתיים ותיאורטיים עליהם ACTיושבת, כמו קונטקסטואליזם פונקציונלי ובחינת ה"וורקביליות" של ההתערבויות שלנו. לסיום, נשתמש בchoice point ככלי מסכם הכולל בתוכו את כל תהליכי הליבה של משושה הגמישות הפסיכולוגית ומאפשר בחירה והרחבת רפרטואר ההתנהגות.

הסדנה תהווה חלון כניסה לעולם הACT כגישה טיפולית וכדרך חיים. נכיר את המודל הבסיסי של הגישה המציע שישה תהליכי ליבה המרכיבים יחד את משושה הגמישות הפסיכולוגית. נתמקד בכמה מן הקודקודים ובכך נחשף לדיאלקטיקה המאפיינת את הגישה, אשר שמה דגש על תהליכי מחויבות לערכים, התפתחות ושינוי יחד עם תהליכי קבלה וחיבור לרגע הנוכחי.
במהלך הסדנה תודגש הייחודיות של הגישה כגישת C)BT) גל שלישי, טרנס-דיאגנוסטית, אשר למעשה אינה גישה טיפולית בלבד, אלא פרקטיקה אוניברסלית שימושית לכל אחד ואחת לצורך התפתחות אישית והרחבת רפרטואר ההתנהגות האישי.

למי מיועדת הסדנא: מתחילים.ות

נטע עמיאל - פסיכולוגית בהתמחות קלינית, מתמחה ב-CBT. מטפלת, לומדת וחיה ACT. מנחה, מרצה ומפתחת תכניות מבוססות ACT במרכז "חוסן" ע"ש כהן-האריס המנוהל מקצועית ע"י פרופ' דני חמיאל.

bottom of page