top of page

2

סדנה מס

שפה כהתנהגות - RFT קליני: מה זה בכלל, איך זה עובד ולמה מסתבר שאתם כבר עושים את זה?

ליאור בירן וליאור גילעד

שפה כהתנהגות - RFT קליני: מה זה בכלל, איך זה עובד ולמה מסתבר שאתם כבר עושים את זה?

נתחיל את הסדנא בהנחת בסיס תיאורטי ל-RFT. נצפה וננתח הדגמה של טיפול המבוסס על עקרונות אלו, ונלמד להתבונן על שפה כהתנהגות ולהתערב בהתאם באינטראקציות הקליניות שלנו. הסדנה תלווה בתרגול והתנסות של המשתתפים בקבוצות קטנות.


מבנה הסדנה: 

הסדנה תכלול למידה דידקטית, הדגמה קלינית ותרגול של המשתתפים.

תיאוריית המסגור היחסי (RFT) היא התיאוריה ההתנהגותית העומדת בבסיס ACT. הסדנה שואפת להצביע על החיבור הקיים בין RFT לעבודה הקלינית היומיומית שלנו כמטפלים. ננסה להראות כיצד עבודה קלינית מבוססת ACT נשענת על ביהביוריזם רדיקלי ו-RFT כאבני יסוד, וכיצד ההתערבויות הטיפוליות שלנו נובעות מבסיס תיאורטי ופילוסופי זה. כך, נקווה לפתוח דרך חדשה לגשת לרגעי הטיפול בצורה מדויקת ויעילה יותר, מתוך הבנה של הבסיס התיאורטי.

למי מיועדת הסדנא: מתקדמים.ות

ליאור בירן – פסיכולוג קליני מדריך. מטפל, מדריך מלמד ולומד ACT במסגרות שונות, חלק מצוות 'המרכז הישראלי לאקט' וממקימי ומורי התוכנית ללימודי ACT במכון 'מפרשים'. מלמד בתוכנית עוגן לפסיכותרפיה אינטגרטיבית ושותף בוועדת ההיגוי שלה. משמש כפסיכולוג אחראי במרפאת מבוגרים, מרכז בריאות הנפש שלוותה.
ליאור גילעד – פסיכולוגית קלינית, עובדת עם מבוגרים ונוער. מטפלת, מדריכה ומלמדת ACT ו-FAP במסגרות רבות. חלק מצוות 'המרכז הישראלי לאקט' וממקימות התכנית ללימודי ACT במכון 'מפרשים'. בעבר עמדה בראש הסניף הישראלי של ACBS ישראל.

bottom of page