top of page

10

סדנה מס

קבלה ומחויבות בהפרעות אכילה

ד"ר מיכל חסון רוזנשטיין

קבלה ומחויבות בהפרעות אכילה

בטיפול בהפרעות אכילה ישנה התנהלות בשני מישורים מקבילים; האחד מתבטא בצורך לשנות את ההתנהגות הנוקשה סביב האכילה והשני מתבטא בהתמודדות עם ההשלכות הקוגניטיביות והרגשיות שהשינוי יוצר. שילוב גישת ה-ACT במהלך הטיפול מסייע לשפר את ההתמודדות עם הרגשות והחוויות השליליות המתלוות להפרעות - הן בחווית הגוף והתפיסה המעוותת, והן בחווית העצמי בכללותה כפי שמתווכת על ידי התנהגות לא אדפטיבית. בסדנה נתייחס להפרעות אכילה דרך מושגים של ACT ונתרגל מספר טכניקות שימושיות המסייעות ביישום הטיפולי.


מבנה הסדנה: 

חלקה הראשון של הסדנה יעסוק בהיכרות עם הפרעות האכילה והמשגתן באמצעות מונחי ACT. בחלק השני אתייחס למרכיבי הטיפול עצמו. ובחלק השלישי נדגים את הטיפול באמצעות תרגול סביב הצגת מקרה. 

הפרעות אכילה הינן הפרעות מורכבות המערבות מרכיבים נפשיים ופיזיולוגים כמו גם משפחתיים וסביבתיים. ההפרעות מאופיינות בקושי לקבל את הגוף כפי שהוא, ומעבר לכך בקושי לקבל את העדר השליטה במרכיבים שונים הקשורים לחיים. התמודדות עם קשיים אלו מתבטאת בניסיון לשלוט על מראה הגוף והמשקל. ההפרעה מלווה ברגשות שליליים רבים, בין השאר בחרדה, והם מובילים לבחירות התנהגותיות נוקשות ומסוכנות.

למי מיועדת הסדנא: מתקדמים.ות

ד"ר מיכל חסון רוזנשטיין - פסיכולוגית קלינית מומחית מדריכה. פסיכולוגית אחראית מחלקה בבית החולים מעלה הכרמל, יו"ר העמותה הישראלית למניעה טיפול ומחקר בהפרעות אכילה.

bottom of page