top of page

15

סדנה מס

ערכים- מצפן, מפרש ועוגן

ד"ר עטרת רוזנפלד וד"ר עמיחי בן ארי

ערכים- מצפן, מפרש ועוגן

אנחנו מקווים שבתום הסדנא נהיה כולנו פתוחים וערים קצת יותר, מודעים קצת יותר לאפשרויות הבחירה שלנו, מכירים טוב יותר את הערכים שלנו ואת ההתנהגויות שנובעות מהם, ומצוידים באומץ לנוע ובנכונות לפגוש את מה שיבוא. הכלים והתרגילים שבהם נשתמש בסדנא, מתאימים לשימוש גם בחדר הטיפולים, וגם מחוצה לו (הסדנא מבוססת על עבודתם של ג'נה לג'ון, ג'ייסון לומה וקלי וילסון).


מבנה הסדנה: 

  • יחידה ראשונה- מצפן: מבוא קצר, וכמה כלים לזיהוי וחקירה של ערכים

  • יחידה שניה- עוגן: הקשר בין ערכים לכאב, עבודת ערכים מתוך כאב 

  • יחידה שלישית- מפרש: פעולה מחויבת, ואיך שומרים על קשר עם הערכים שלנו

ערכים הם כמו מצפן – מסמנים לנו כיוון ודרך; כמו מפרש- מייצרים אנרגיה ותנועה; וכמו עוגן- מהווים נקודת משען אליה אפשר לשוב, שוב ושוב. בסדנא נעסוק בערכים שלנו. נתנסה בכלים לחקירה והבהרה של ערכים, נסמן התנהגויות שמהוות צעדיי התקרבות אליהם, נזהה צמתים של בחירה בין התקרבות להתרחקות, נתאמן בנוכחות קשובה וקבלה של הכאב הכרוך בתנועה לעבר הערכים שלנו, ונתרגל גם נוכחות קשובה ותומכת בתהליכים אלה עבור אחרים.

 למי מיועדת הסדנא: כולם.ן

ד"ר עטרת רוזנפלד - פסיכולוגית שיקומית מומחית, עובדת במרפאה לבריאות הנפש בהדסה, ובקליניקה בבית שמש. מטפלת 12 שנים, ורואה ב-ACT מפת דרכים אישית ומקצועית.
ד"ר עמיחי בן ארי - פסיכולוג שיקומי מומחה מדריך, מנהל מרפאת נופ"ר ילדים בהדסה ומרצה במגמה לפסיכולוגיה שיקומית באוניברסיטת אריאל. מטפל 16 שנים.

bottom of page