top of page

11

סדנה מס

ההקשר של הקשר הטיפולי- תרגול מיומנויות FAP-יות

ד"ר שירי בקר וד"ר שרון אלדר

ההקשר של הקשר הטיפולי- תרגול מיומנויות FAP-יות

בסדנה זו נערוך היכרות עם הרעיונות הבסיסיים של FAP- אהבה, אומץ ומודעות. נלמד כיצד להשתמש בעקרונות התנהגותיים כדי להמשיג את ההתמודדויות שלנו כמטפלים בקשר הטיפולי, ולתכנן התערבויות כנות, אמיצות ואותנטיות. נתנסה בהרחבת הפרספקטיבה על עצמנו, ונתרגל הרחבה של רפרטואר התגובות שלנו אל מול רגעים מורכבים ומאתגרים בטיפול. לבסוף, נשים דגש על תהליך הפרידה בטיפול, תהליך שלפעמים נקטע, נזנח או מתקצר, אבל עם פוטנציאל להיות מלמד ומעצים גם מחוץ לחדר הטיפול. הסדנה תכלול רקע תאורטי לצד תרגול חווייתי רב, שיעודד יציאה מאזורי הנוחות שלנו והתנסות בתעוזה, פתיחות וחמלה בחדר הטיפול ומחוצה לו.


מבנה הסדנה: 

  1.  מבוא והכרות עם הרעיונות הבסיסיים של FAP: אהבה, אומץ ומודעות. מטרת חלק זה היא לתרגל עם המשתתפים באופן חוויתי כיצד אומץ ואהבה באים לידי ביטוי בקשרים אינטימיים. בשלב זה נרצה שהמשתתפים יתחילו להמשיג עבור עצמם מהן ההתנהגויות שעוצרות/מקשות עליהם בטיפול (T1) ואילו התנהגויות הם היו רוצים לתרגל ולסגל עבור עצמם כמטפלים (T2). 

  2.  חלק זה יוקדש לתרגול של המשגת מקרה ותרגול של התערבויות בטיפול. נדבר על החוקים של FAP וקבוצות ההתנהגות כדי להסביר כיצד אפשר להמשיג מקרה ולתכנן התערבויות FAP-יות. דרך משחקי תפקידים בקבוצות המשתתפים יביאו רגע טיפולי מולו הם חשים קושי ויתרגלו הרחבה של רפרטואר התגובות שלהם. 

  3.  חלק זה יוקדש לסיכום ופרידה – ובעיקר להעמקת משמעות הפרידה בטיפול. נמשיך בתרגול חוקי FAP, נתינת וקבלת פידבק, כתיבת מכתב פרידה ותרגול של Good Goodbye. 


הקשר הטיפולי מאפשר הצצה לתוך הקשרים של המטופלים שלנו והקשיים שאיתם הם מגיעים לטיפול. Functional Analytical Psychotherapy היא גישה התנהגותית על פיה כל מה שאנחנו עושים מתרחש בהקשר בינאישי, ולכן עבודה עם הקשר הטיפולי יכולה להניע שינוי משמעותי בחיי המטופל.

למי מיועדת הסדנא: כולם.ן

ד"ר שירי בקר - פסיכולוגית קלינית מומחית מטפלת ולומדת ACT ו-FAP בלונדון ובישראל. עובדת היום במכון חיבורים ובקליניקה פרטית בת"א. מטפלת ומדריכה מטפלים בגישות אלו.
ד"ר שרון אלדר - פסיכולוגית קלינית מומחית, מטפלת בקליניקה פרטית בעמק יזרעאל. לאורך השנים עבדתי בארץ ובארה"ב בקליניקות מגוונות. היום מתמקדת בטיפול מבוסס אינטגרציה, לומדת מטפלת ואוהבת ACT ו-FAP.

bottom of page