top of page

19

סדנה מס

אקט ופוסט-טראומה מורכבת

אבי ארתור שניבאום

אקט ופוסט-טראומה מורכבת

מבנה הסדנה:

  • מבוא תיאורטי לטראומה מורכבת והבנה ביהיביוריסטית של העצמי.

  • עבודה עם דיסוציאציה באמצעות כלים ופרקטיקות אקטיות.

  • עבודה עם טראומה מורכבת באמצעות המטריקס לצמצום פגיעות עצמיות והתנהגויות הרסניות והגברת התנהגויות מוכוונות ערכים ומטרות.

הסדנא תעסוק במחשבה ויישום פרקטי של אקט לטיפול בפוסט-טראומה מורכבת (CPTSD) בדגש על פגיעות מיניות והתייחסותיות. במהלך הסדנא נלמד ונעמיק את הבנתנו על טראומה מורכבת מבחינה פנומנולוגית והתנהגותית, בין היתר, השפעתה על העצמי לאור התיאוריה הביהביוריסטית. נעסוק בשיפור ההתמודדות עם דיסוציאציות באמצעות כלים אקטיים ונעשה שימוש במטריקס ככלי לצמצום פגיעות עצמיות והתנהגויות הרסניות והגברת התנהגויות מוכוונות ערכים ומטרות.

למי מיועדת הסדנא: כולם.ן

אבי ארתור שניבאום - פסיכולוג קליני מומחה, עובד בקליניקה פרטית בתל אביב ובארבע השנים האחרונות במרכז לטם לטיפול בטראומה מינית באיכילוב שם עוסק בטיפול פרטני ברוח אקט ובהנחיית קבוצות DBT. לאחרונה הגיש עבודת דוקטורט בבית הספר לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב.

bottom of page