top of page

8

סדנה מס

אנשים רגישים מאוד - מי הם וכיצד אקט יכולה לשפר את חייהם?

מעיין ביטון

אנשים רגישים מאוד - מי הם וכיצד אקט יכולה לשפר את חייהם?

טיפול אקטי מתאים מאוד לאנשים רגישים כיוון שאחד ממאפייניו המרכזיים הוא העיסוק בקבלת הרגישות כפי שהיא, ולצד הקבלה האפשרות ללמוד איך ניתן לפעול יחד איתה מתוך מחויבות. בסדנה נבהיר מושגי יסוד מעולם הרגישות הגבוהה, את העקרונות שטבעה ד"ר ארון במחקרה ארוך השנים על הנושא, וכיצד ליצור התערבויות אקטיות עם מטופלים רגישים מאוד. הסדנה תכלול תיאוריה לצד עבודה חוויתית. מבנה הסדנה: בחלק הראשון תוצג תיאוריית הרגישות הגבוהה, מה מאפיין אנשים רגישים מאוד ומה ההתמודדויות האופייניות להם בתחומי החיים. בחלק השני אציג את הקווים המנחים אותנו כמטפלים באנשים רגישים מאוד, ואחבר בין עולם הטיפול בקבלה ומחויבות [ACT] לבין רגישות גבוהה - כיצד ניתן לטפל באופן אקפטיבי באנשים רגישים מאוד דרך הגישה האקטית, חלק זה יהיה ארוך יותר ויכלול גם הנחייה תיאורטית וגם עבודה חוויתית.

בסדנה נכיר את התיאוריה והפרקטיקה העומדות מאחורי המושג "אדם רגיש מאוד" (HSP) שנטבע ע"י ד"ר איליין ארון, ונחבר אותו לטיפול אקטי שיכול להיטיב עם אנשים רגישים מאוד. אנשים המתאפיינים ברגישות גבוהה נוטים להרגיש שונים מכלל האוכלוסייה, הם נוטים להתייחס לרגישות שלהם באופן שיפוטי, המתבטא באמירות כגון - אני רגיש מדי, העולם הזה אינו מתאים לי ועוד.

למי מיועדת הסדנא: כולם.ן

מעיין ביטון - עו"ס קלינית, מטפלת CBT ו-ACT, מנחה ביומן הויזואלי. אישה רגישה מאוד ואמא לילדים רגישים. מנהלת הקהילה - "מתנת הרגישות - הקבוצה לנשים רגישות" בפייסבוק.

bottom of page