top of page

20

סדנה מס

איך למהול ACT בתוך המטפל שאני - סדנה באינטגרציה

שירלי רונן שחר ויעקב רוסמן

איך למהול ACT בתוך המטפל שאני - סדנה באינטגרציה

בסדנא, המכוונת למטפלים בתחילת דרכם ב-ACT,  ננסה לגעת בנקודה זו ולפתוח את האפשרות להכיר, להיעזר ואפילו להתבסס על עקרונות טיפול בקבלה ומחויבות תוך שילובם בעבודה טיפולית אינטגרטיבית.


מבנה הסדנה:

בעזרת תשומת לב לאופן שבו מטפלים מאסכולות עשויים לשלב את עקרונות ACT  בעבודתם, נדגים למשתתפי הסדנא כיצד הם יכולים לשלב ACT בעבודתם הקלינית - גם מבלי "להמיר את דתם".

נתחיל את הסדנא בהיכרות עם עקרונות הבסיס של ACTונעמוד על הקשר (הדמיון והשוני) בינם ובין גישות טיפוליות אחרות. נזהה את יחסינו כמטפלים עם עקרונות אלו ועם כלים מרכזיים מעולם ה- ACT. לאחר מכן נשתמש בהדגמה קלינית על מנת לזהות כיצד מטפלים מגישות שונות יכולים ועשויים לשלב שפה אקטית בעבודתם. ולסיום נדון ונרחיב כיצד ניתן לשלב התערבויות תומכות ACT בטיפול אינטגרטיבי ונתרגל זאת יחד.

גישת אקט נכנסה לחיינו המקצועיים והאישיים בשנים האחרונות, פתחה והרחיבה את תפיסותינו הטיפוליות והכירה לנו כלים חשיבתיים והתנהגותיים חדשים ואיתם אפשרויות טיפוליות חדשות. אך מה הופך אותי למטפל/ת ACT? האם אוכל להיות מטפל/ת אינטגרטיבי/ת ועדיין לשלב בתוך עבודתי את הגישה? האם ACT יכול להשתלב בעבודתי מבלי להפוך להגדרה שלי כמטפל/ת?

למי מיועדת הסדנא: מתחילים.ות

שירלי רונן שחר - פסיכולוגית קלינית, מטפלת בגישה אינטגרטיבית במבוגרים, זוגות והדרכת הורים. בעלת ניסיון טיפולי, ציבורי ופרטי, במגוון רחב של אוכלוסיות. בשנים האחרונות לומדת ומעמיקה בגישת ה-ACT בחיי המקצועיים והאישיים ועסוקה בהטמעה אינטגרטיבית של הגישה בפרקטיקה הטיפולית.
יעקב רוסמן – פסיכולוג קליני מדריך. מטפל בא.נשים מסוגים שונים ובגילאים שונים. מלמד ומדריך טיפול CBT בדגש על תפיסות גל שלישי בשנים האחרונות. בשנתיים האחרונות במסגרת עמותת "עמך" בנתניה.

bottom of page