top of page

3

סדנה מס

"למה לעזאזל הוא עושה (לי) את זה?!"- ה A-B-C של המשגה פונקציונלית

אורן גרסטנהיבר וקרן ניסן-אילסר

"למה לעזאזל הוא עושה (לי) את זה?!"- ה A-B-C של המשגה פונקציונלית

מבנה הסדנה: 

במהלך הסדנא נלמד את המושגים הבסיסיים, תוך שילוב אמצעים חווייתיים על מנת להדגימם. בהמשך הסדנא נשתמש בדוגמאות קליניות של המשתתפים.ות, בסרטונים מהרשת ובסרטונים של המנחים.ות על מנת לזהות את מרכיבי ההמשגה הפונקציונלית ואת הפונקציות של ההתנהגויות.

מדע ההתנהגות הקונטקסטואלי (CBS) מסב את תשומת ליבנו לעובדה שכל התנהגות מתרחשת בתוך הקשר וחיוני שנסתכל על התנהגויות באופן פונקציונלי ולא באופן טופוגרפי (מה ההתנהגות משרתת ולא איך היא נראית). על מנת לעודד שינוי התנהגותי אנו מלמדים.ות את המטופל.ת לזהות ולשנות את המרכיבים המשפיעים על התנהגותו.ה (הA-B-C שלו.ה). בסדנא נלמד לבנות המשגה פונקציונלית, נראה איך תיאוריית מסגור הזיקות (RFT) שעוסקת בתהליכי קוגניציה ושפה משתלבת בהמשגה (באמצעות מודל ה-ROE) ואיך לזהות פונקציות של התנהגות.

למי מיועדת הסדנא: כולם.ן

אורן גרסטנהיבר - עו"ס קליני ומומחה לטיפול רגשי/קוגניטיבי התנהגותי בנוער ובמבוגרים, אשר מתמודדים עם: חרדה, דיכאון, הפרעת קשב וריכוז, בעיות התנהגות, קשיי הסתגלות, קשיים חברתיים, מסתגרים ו-OCD. חבר מומחה ומדריך מוסמך באיט"ה. חבר בצוות ACTalks.
קרן ניסן-אילסר- MSW, עוסקת בפסיכותרפיה ובהדרכה מבוססות אינטגרציה. מדריכה מוסמכת מטעם איט"ה. מטפלת במבוגרים.ות בקליניקה בפ"ת ומלמדת בביה"ס ל-CBT פרט-משפחה-קהילה, במכון מפרשים לחקר והוראת הפסיכותרפיה ובביה"ס הארצי לשיקום, שילוב והחלמה בברה"נ. חברה בצוות ACTalks.

bottom of page