top of page

6

סדנה מס

"איך לכעוס בלי להרוס?" יישום של טיפול קבלה ומחויבות לוויסות כעס ותוקפנות

ד"ר שמרית תלרז כהן

"איך לכעוס בלי להרוס?" יישום של טיפול קבלה ומחויבות לוויסות כעס ותוקפנות

טיפול בקבלה ומחויבות מציע פתרון לקשיים בוויסות כעסים ותוקפנות על ידי קידום גמישות פסיכולוגית המקבלת ביטוי ביכולת להגיב כראוי לדרישות הסביבתיות תוך שמירה על חיבור לערכים פנימיים. על פי הגישה אנשים המתקשים לשלוט בהתנהגותם כשהם כועסים מגלים חוסר גמישות פסיכולוגית ומנסים להימנע ממגע עם חוויות פנימיות על ידי המרתן להתנהגות תוקפנית. הם מופעלים באופן מיידי על ידי מחשבות ורגשות ללא יכולת לשים לב אליהם ולהתבונן בהם. בסדנה נלמד את ששת התהליכים המקדמים גמישות פסיכולוגית, נכיר טכניקות ספציפיות לוויסות כעס ותוקפנות בחיבור לתהליכים הללו ונתרגל את יישומן.מבנה הסדנה: 

בחלק הראשון של המפגש נכיר את ששת התהליכים ה-ACT-ים המקדמים גמישות פסיכולוגית ואת הביטוי שלהם בהקשר של קשיים בוויסות כעס: קבלה, חיבור לרגע הנוכחי, העצמי כקונטקסט, הפרדה קוגניטיבית, הבהרת ערכים ופעולה מחויבת. בחלק השני של הסדנא נתמקד בחלק מהתהליכים: קבלה, העצמי כקונטקסט והפרדה קוגניטיבית, נלמד טכניקות ספציפיות לקידום קבלה של חווית הכעס, ולהפרדה קוגניטיבית של המחשבות הנוגעות לכעס ולעצמי בהקשר זה. נתרגל את הטכניקות באמצעים חוויתיים. בחלק השלישי של הסדנא נתמקד בתהליכים: חיבור לרגע הנוכחי, הבהרת ערכים ופעולה מחויבת ונתרגל את הטכניקות והמיומנויות הרלבנטיות לקידום תהליכים אלו במסגרת הטיפול באנשים עם קשיים בוויסות כעס. 


סדנא זו תתמקד ביישום טיפול קבלה ומחויבות [ACT] לוויסות כעס ותוקפנות. כעס מוגדר כתגובה רגשית שלילית לאירוע שנתפס כמעורר פרובוקציה או חוצה גבולות אישיים. כעס קשור להתנהגות תוקפנית ולקשיים בין אישיים ומהווה חלק משמעותי מהסימפטומטולוגיה של בעיות פסיכולוגיות רבות. כעס הוא גם תגובה טבעית ומסתגלת שיכולה להניע אותנו לפעול מול איום אמיתי או נתפס וליזום תהליכי תקשורת בנוגע לקונפליקטים בין אישיים. כאשר יש קושי משמעותי בוויסות כעס, ואופן הביטוי שלו נוטה להיות מוגזם, לא נשלט או תוקפני, קרוב לוודאי שתהיה מצוקה משמעותית או פגיעה תפקודית.

למי מיועדת הסדנא: כולם.ן

ד"ר שמרית תלרז כהן - פסיכולוגית קלינית מדריכה, חברה מומחית-מדריכה באיט''ה, מורשית להיפנוט. מנהלת שירותי הייעוץ הפסיכולוגי במכללת בית ברל, מרצה ומרכזת תחום הפסיכודיאגנוסטיקה במגמה לפסיכולוגיה קלינית במרכז האקדמי רופין. בעלת קליניקה פרטית בפתח תקווה.

bottom of page