top of page

מכון מפרשים מפליג לשנת לימודים חדשה ומזמין את הקהילה המקצועית לעיין ברשימת הקורסים החדשה לשנה"ל תשפ"ד

 לרשימת הקורסים המוכרים על ידי הפ"י לחצו כאן ו- כאן

חיפוש לפי קטגוריה (הצג/הסתר)

< חיפוש לפי קטגוריה

חיפוש מתקדם (הצג/הסתר)

< חיפוש מתקדם

המשגה פונקציונלית (A-B-C) ככלי טיפולי
"למה לעזאזל המטופל-ת עושה את זה?!"

המשגה פונקציונלית (A-B-C) ככלי טיפולי
"למה לעזאזל המטופל-ת עושה את זה?!"
גב' קרן ניסן-אילסר ומר אורן גרסטנהיבר
מועד פתיחת ההשתלמות: 09.10.2023 | השתלמות מקוונת | ההרשמה בעיצומה

אינטגרציה בפסיכותרפיה – מבוא ויישומים קליניים

אינטגרציה בפסיכותרפיה – מבוא ויישומים קליניים
גב' קרן ניסן-אילסר וד"ר שרון אלדר
מועד פתיחת הקורס: 23.10.2023 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

העמדה ההתיחסותית בפסיכואנליזה

העמדה ההתיחסותית בפסיכואנליזה
ד"ר דנה מור
מועד פתיחת הקורס 23.10.23 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

חיבור בין טיפול פסיכודינאמי ל CBT -
המודל של פול וכטל

חיבור בין טיפול פסיכודינאמי ל CBT -
המודל של פול וכטל
ד"ר רון נסים
מועד פתיחת הקורס: 02.11.2023 | קורס פרונטלי | ההרשמה בעיצומה

מיינדפולנס ופסיכותרפיה בראי הפסיכולוגיה הבודהיסטית

מיינדפולנס ופסיכותרפיה בראי הפסיכולוגיה הבודהיסטית
מר תומר הרן
מועד פתיחת הקורס: 3.11.2023 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

טיפול בקבלה ומחוייבות- ACT: קורס יסודות

טיפול בקבלה ומחוייבות- ACT: קורס יסודות
מר עמי ויזל
מועד פתיחת הקורס: 03.11.2023 | קורס פרונטלי | ההרשמה בעיצומה

פסיכו פוריות - היבטים טיפולים, אבחוניים
ומערכתיים במצבי אי פריון

פסיכו פוריות - היבטים טיפולים, אבחוניים
ומערכתיים במצבי אי פריון
רעות בן קמחי ויעל סיון
מועד פתיחת הקורס: 03.11.2023 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

ACT כגישת טיפול וכדרך חיים
למתמחות ומתמחים בפסיכולוגיה

ACT כגישת טיפול וכדרך חיים
למתמחות ומתמחים בפסיכולוגיה
מרצה: נטע עמיאל
מרצים אורחים: ד"ר רן אלמוג, ליאור בירן
מועד פתיחת הקורס: 12.11.2023 | קורס משולב מקוון ופרונטלי | ההרשמה בעיצומה

Focusing I- הפרקטיקה שהופכת פסיכותרפיה
לאינטגרטיבית

Focusing I- הפרקטיקה שהופכת פסיכותרפיה
לאינטגרטיבית
ד"ר רות מסר קויצקי
מועד פתיחת הקורס: 19.11.2023 | קורס משולב מקוון ופרונטלי | ההרשמה בעיצומה

כלים פסיכולוגיים להתמודדות עם מחלת הסרטן

כלים פסיכולוגיים להתמודדות עם מחלת הסרטן
מר מרק שרמן
מועד פתיחת הקורס: 24.11.2023 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

DBT - תכנית הכשרה דו שנתית

DBT - תכנית הכשרה דו שנתית
ד"ר יפעת כהן, גב' דנה ספקטור
מועד פתיחת הקורס: 28.11.23 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

טיפול קבוצתי מבוסס אינטגרציה פסיכודינמית:
עקרונות וכלים

טיפול קבוצתי מבוסס אינטגרציה פסיכודינמית:
עקרונות וכלים
ד"ר אפרת ציגנלאוב
מועד פתיחת הקורס: 01.12.2023 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

טיפול פסיכודינמי בילדים מבט עדכני:
הברית הטיפולית, שברים ותיקונם

טיפול פסיכודינמי בילדים מבט עדכני:
הברית הטיפולית, שברים ותיקונם
ד"ר אביב נוף
מועד פתיחת הקורס: 03.12.2023 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

CBT אינטגרטיבי – מושגי יסוד וטכניקות בסיסיות

CBT אינטגרטיבי – מושגי יסוד וטכניקות בסיסיות
גב' קרן ניסן- אילסר
מועד פתיחת הקורס: 04.12.2023 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

טיפול בהתמכרויות בראייה מערכתית
"הכל מתארגן במשפחה"

טיפול בהתמכרויות בראייה מערכתית
"הכל מתארגן במשפחה"
גב' רחלי זיגל
מועד פתיחת ההשתלמות: 20.12.2023 | השתלמות מקוונת | ההרשמה בעיצומה

טיפול בקבלה ומחויבות (ACT):
תוכנית הכשרה מתקדמת ומקיפה

טיפול בקבלה ומחויבות (ACT):
תוכנית הכשרה מתקדמת ומקיפה
מנהל אקדמי: ליאור בירן
צוות הוראה: ד"ר רן אלמוג, ליאור בירן, עמי ויזל, חנן יפת, שירלי רונן שחר
מועד פתיחת הקורס: 22.12.2023 | קורס משולב פרונטלי ומקוון | ההרשמה בעיצומה

סוגיות בהתערבות קוגניטיבית -התנהגותית (CBT)
עבור ילדים ומתבגרים על הרצף האוטיסטי (ASD)

סוגיות בהתערבות קוגניטיבית -התנהגותית  (CBT)
עבור ילדים ומתבגרים על הרצף האוטיסטי (ASD)
ד"ר אריאלה עילם, מר אבישי כץ
מועד פתיחת הקורס: 22.12.2023 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

עבודה טיפולית עם זיכרונות ילדות מוקדמים

עבודה טיפולית עם זיכרונות ילדות מוקדמים
ד"ר אמיתי המנחם
מועד פתיחת ההשתלמות: 22.12.2023 | קורס פרונטלי | ההרשמה בעיצומה

ACT עבודה טיפולית עם ילדים, מתבגרים והורים

ACT עבודה טיפולית עם ילדים, מתבגרים והורים
גב' עדי הירש
מועד פתיחת הקורס: 29.12.2023 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

"הורים בחדר הטיפול" עם ילדים על הרצף האוטיסטי
קורס לאנשי מקצועות הפרא-רפואי המטפלים בילדים על הרצף האוטיסטי (ASD)

"הורים בחדר הטיפול" עם ילדים על הרצף האוטיסטי
קורס לאנשי מקצועות הפרא-רפואי המטפלים בילדים על הרצף האוטיסטי (ASD)
אלה אפרתי לוי ונגה שחר
מועד פתיחת הקורס: 04.01.2024 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

עבודה טיפולית עם בני משפחה-מטפלים (Caregivers)

עבודה טיפולית עם בני משפחה-מטפלים (Caregivers)
ד"ר עינת יהנה
מועד פתיחת הסדנה: 05.01.2024 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

פסיכותרפיה במצבי אובדן הריון

פסיכותרפיה במצבי אובדן הריון
ד"ר אביטל גרשפלד-ליטוין, גב' רעות בן קמחי
מועד פתיחת הקורס: 05.01.2024 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

ריבוי הפנים בתאורייה(ות) של ו. ביון
מתאוריה על מציאות ועד תאוריה על הנסתר

ריבוי הפנים בתאורייה(ות) של ו. ביון
מתאוריה על מציאות ועד תאוריה על הנסתר
מרצים: גב' חני בירן, מר רוני עמיאל וד"ר גדי בן שפר
מנחה: ד"ר ליאת ליבוביץ'
מועד פתיחת הקורס: 05.01.2024 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

פסיכותרפיה בהשראת DBT
הפרקטיקה של דיאלקטיקה ומיינדפולנס

פסיכותרפיה בהשראת DBT
הפרקטיקה של דיאלקטיקה ומיינדפולנס
ד"ר יפעת כהן
מועד פתיחת הקורס: 07.01.2024 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

ביבליותרפיה ככלי התערבות בטיפול

ביבליותרפיה ככלי התערבות בטיפול
ד"ר ליאור גרנות
מועד פתיחת הקורס: 09.01.2024 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

איזון הנפש כמצפן טיפולי
היכרות עם מרכיב ה- Equanimity

איזון הנפש כמצפן טיפולי
היכרות עם מרכיב ה- Equanimity
מר תומר הרן
מועד פתיחת הקורס: 10.01.2024 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

ארגז כלים לעבודה עם רגש

ארגז כלים לעבודה עם רגש
מרכזת הקורס ומרצה: אוסנת כהן גנור
מרצים אורחים: ד"ר רן אלמוג, ד"ר שרון זיו ביימן, ריקי ברנשטיין, גלית גורן גלעד, ד"ר יפעת כהן, חני שטיין
מועד פתיחת הקורס: 14.01.2024 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

עבודה טיפולית עם הורים ככלי להפחתת חרדה
וOCD בילדים ומתבגרים- "מודל SPACE"

עבודה טיפולית עם הורים ככלי להפחתת חרדה
וOCD בילדים ומתבגרים- "מודל SPACE"
ד"ר יערה שמשוני
מועד פתיחת הקורס: 18.01.2024 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

קריאה בכתביו של דונלד ו' ויניקוט - מעגלים בין סוף להתחלה

קריאה בכתביו של דונלד ו' ויניקוט - מעגלים בין סוף להתחלה
ד"ר מור שחורי, מיקי פטרן, רות שוודרון וד"ר רונה מרמלשטיין
מועד פתיחת הקורס: 19.01.2024 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

טיפול אינטגרטיבי בכאב

טיפול אינטגרטיבי בכאב
מר מרק שרמן
מועד פתיחת הקורס: 22.01.2024 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

פסיכותרפיה והדרכת הורים
בתהליכי פרידה וגירושין

פסיכותרפיה והדרכת הורים
בתהליכי פרידה וגירושין
ד"ר אלומה רייס
מועד פתיחת הקורס: 23.01.2024 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

פסיכותרפיה בהתמכרויות למין

פסיכותרפיה בהתמכרויות למין
מר סלבה קוברדינסקי
מועד פתיחת ההשתלמות: 24.01.2024 | השתלמות מקוונת | ההרשמה בעיצומה

סוגיות בהקמת קבוצה ובהנחייתה

סוגיות בהקמת קבוצה ובהנחייתה
ענבל רוזנבלום
מועד פתיחת הקורס :02.02.24 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

כלים לטיפול בנוער משתמש והדרכת הורים

כלים לטיפול בנוער משתמש והדרכת הורים
ד"ר שירה סובול
מועד פתיחת הקורס: 09.02.2024 | השתלמות מקוונת | ההרשמה בעיצומה

תוקפנות ומיקרו-תוקפנות בזוגיות: כלים להתערבות

תוקפנות ומיקרו-תוקפנות בזוגיות: כלים להתערבות
ד"ר יאיר אפטר, שלומית לוין
מועד פתיחת הקורס: 04.02.2024 | השתלמות מקוונת | ההרשמה בעיצומה

איתגור קוגניטיבי שימוש מתוך עמדה אינטגרטיבית

איתגור קוגניטיבי שימוש מתוך עמדה אינטגרטיבית
גב' קרן ניסן- אילסר
מועד פתיחת הסדנה: 05.02.2024 | סדנה מקוונת | ההרשמה בעיצומה

תנועה בין הפרטני לבין הזוגי :
המשגות וכלים לשילוב בין טיפול תוך-אישי ובינאישי

תנועה בין הפרטני לבין הזוגי :
המשגות וכלים לשילוב בין טיפול תוך-אישי ובינאישי
ד"ר רון נסים
מועד פתיחת ההשתלמות: 08.02.24 | השתלמות פרונטלית | ההרשמה בעיצומה

טיפול בבעיות התנהגות בילדים מתוך עמדה אינטגרטיבית

טיפול בבעיות התנהגות בילדים מתוך עמדה אינטגרטיבית
ד"ר אביב נוף
מועד פתיחת הקורס: 11.02.2024 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

טיפול דינמי קצר מועד – המודל התמיכתי-פרשני
(מבוסס קונפליקט הקשר המרכזי – CCRT)

טיפול דינמי קצר מועד – המודל התמיכתי-פרשני
(מבוסס קונפליקט הקשר המרכזי – CCRT)
ד"ר ליאת ליבוביץ'
פרטים נוספים מועד פתיחת הקורס: 21.02.2024 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

ACT טיפול בזוגות
עבודה עם זוגות ובנושאים של זוגיות באמצעות
טיפול קבלה ומחוייבות (ACT)

ACT טיפול בזוגות
עבודה עם זוגות ובנושאים של זוגיות באמצעות
טיפול קבלה ומחוייבות (ACT)
גב' אריאלה גרין מיסק
מועד פתיחת ההשתלמות: 23.02.2024 | השתלמות מקוונת | ההרשמה בעיצומה

עצמאיים בשטח: הקבוצה המרכזית בפסיכואנליזה הבריטית -
מאובייקט המעבר (ויניקוט) ועד האובייקט המתמיר (בולאס)

עצמאיים בשטח: הקבוצה המרכזית בפסיכואנליזה הבריטית -
מאובייקט המעבר (ויניקוט) ועד האובייקט המתמיר (בולאס)
ד"ר מור שחורי-סטאל
מועד פתיחת הקורס: 28.02.2024 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

הטיפול במשפחות מקהילת הלהט"ב-
עבודה אינטגרטיבית עם "משפחות חדשות"

הטיפול במשפחות מקהילת הלהט"ב-
 עבודה אינטגרטיבית עם "משפחות חדשות"
ד"ר אילן טבק אבירם
מועד פתיחת הקורס: 29.02.2023 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

"הגישה המוטיבציונית":
כיצד לסייע למטופלים לבצע שינוי

"הגישה המוטיבציונית":
כיצד לסייע למטופלים לבצע שינוי
מר סלבה קוברדינסקי
מועד פתיחת הקורס: 01.03.2024 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

פסיכותרפיה במצבי אובדן, יגון ואבל

פסיכותרפיה במצבי אובדן, יגון ואבל
ד"ר אביטל גרשפלד-ליטוין
מועד פתיחת הקורס: 01.03.2024 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

טראומה – להבין כדי לטפל
מבט אינטגרטיבי על השפעת הטראומה על המוח, הגוף והנפש, ויישומים טיפוליים מבוססי התקשרות, רגש וחוויה בטיפול בטראומה

טראומה – להבין כדי לטפל
מבט אינטגרטיבי על השפעת הטראומה על המוח, הגוף והנפש, ויישומים טיפוליים מבוססי התקשרות, רגש וחוויה בטיפול בטראומה
גב' מיכל זיו
מועד פתיחת הקורס: 03.03.2024 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

סוגיות בטיפול רגשי-התפתחותי באוטיזם

סוגיות בטיפול רגשי-התפתחותי באוטיזם
יסמין רון סגל
מועד פתיחת הקורס: 03.03.2024 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

טיפול בהורים לילדים עם ADHD:
ממחקר לכלים פרקטיים בטיפול אינטגרטיבי קבוצתי ופרטני

טיפול בהורים לילדים עם ADHD:
ממחקר לכלים פרקטיים בטיפול אינטגרטיבי קבוצתי ופרטני
גב' חמוטל סופר- גרוך
מועד פתיחת הקורס: 08.03.2024 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

סדנא חד יומית: הכשרת בסיס להפעלת מיומנויות גוף נפש להפחתת מתח

סדנא חד יומית: הכשרת בסיס להפעלת מיומנויות גוף נפש להפחתת מתח
מר אסף גיטלר
מועד פתיחת ההשתלמות: 15.03.2024 | השתלמות מקוונת | ההרשמה בעיצומה

תכנית הכשרה בנושא: שחיקה
זיהוי – מניעה - התערבות
קווים מנחים ליישום תקן ISO חדש 45003

תכנית הכשרה בנושא: שחיקה
זיהוי – מניעה - התערבות
קווים מנחים ליישום תקן ISO חדש 45003
ד"ר אירן דיאמנט, פרופ שרון טוקר, פרופ שמואל מלמד, ד"ר לליב אגוזי, ד"ר דרור דולפין, ד"ר יעל בן חורין, ד"ר מאור כלפון חכמיגרי, ד"ר הילה סגל, ד"ר רז דקל, ד"ר אורית קמיר, מר איתן מאירי, ד"ר נילי גרינברג בורוכוב, גב' מתי ליבליך וגב' עדי שפירא
מועד פתיחת הקורס: 15.03.2024 | קורס משולב פרונטלי ומקוון | ההרשמה בעיצומה

טיפול בקבלה ומחויבות- ACT: קורס יסודות

טיפול בקבלה ומחויבות- ACT: קורס יסודות
גב' שירלי רונן שחר
מועד פתיחת הקורס: 21.03.2024 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

טיפול בפגיעות מיניות בבני נוער
הערכה והתערבות מעמדה אינטגרטיבית

טיפול בפגיעות מיניות בבני נוער
הערכה והתערבות מעמדה אינטגרטיבית
מגי סביץ' ושלומית ברק גילוני
מועד פתיחת הקורס: 25.03.2024 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

טיפול בהפרעות אכילה מנקודת מבט אינטגרטיבית

טיפול בהפרעות אכילה מנקודת מבט אינטגרטיבית
מרכזת ומרצת הקורס: ד"ר אפרת כהן-נוימן
צוות הוראה: ד"ר ענת גור, ד"ר רינת גרונדמן שם- טוב, פרופ' נועם ויינבך, ד״ר עדית זוהר -בז׳ה, פרופ׳ יעל לצר, פרופ' לנה שגיא דאין, גב' ענבר שרב- איפרגן.
מועד פתיחת הקורס: 02.04.2024 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

פסיכותרפיה במצבים פליאטיביים-מסכני חיים

פסיכותרפיה במצבים פליאטיביים-מסכני חיים
מרק שרמן
מועד פתיחת הקורס:05.04.2023 | השתלמות מקוונת | ההרשמה בעיצומה

יסודות ה AEDP – טיפול חוויתי דינמי מואץ

יסודות ה AEDP – טיפול חוויתי דינמי מואץ
גב' מיכל זיו
מועד פתיחת הקורס: 30.04.2024 | קורס פרונטלי | ההרשמה בעיצומה

להיפרד מ'עצמי':
על ריקות וטרנספורמציות בתפיסת העצמי

להיפרד מ'עצמי':
על ריקות וטרנספורמציות בתפיסת העצמי
תומר הרן
מועד פתיחת הקורס: 01.05.2024 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

האישי, הבינאישי והקבוצתי

האישי, הבינאישי והקבוצתי
מר יובל דובי
מועד פתיחת הקורס: 03.05.24 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

טיפול בהורות בשפת ה-DBT : מודל ההורות
הדיאלקטית

טיפול בהורות בשפת ה-DBT : מודל ההורות
הדיאלקטית
ד"ר יפעת כהן
מועד פתיחת הקורס: 05.05.2024 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

טיפול זוגי ממוקד רגש EFT

טיפול זוגי ממוקד רגש EFT
אוסנת כהן גנור
מועד פתיחת הקורס: 07.04.2024 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

אנליזה קבוצתית הלכה למעשה

אנליזה קבוצתית הלכה למעשה
ד"ר יעל דורון, ד"ר אייל כהן
מועד פתיחת הקורס: 07.05.2024 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

טיפול זוגי והורי ממוקד מיינדפולנס וחמלה

טיפול זוגי והורי ממוקד מיינדפולנס וחמלה
מר גבו וייס, פרופ' נורית ירמיה
מועד פתיחת ההשתלמות: 09.05.2024 | קורס פרונטלי | ההרשמה בעיצומה

מבוא לפסיכולוגיה האנליטית של יונג ונוימן

מבוא לפסיכולוגיה האנליטית של יונג ונוימן
ד"ר גיא פרל
מועד פתיחת הקורס: 10.5.2024 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

עבודה טיפולית לקידום מיומנויות חברתיות כיתתיות
Latency - Social Emotional Learning L-SEL

עבודה טיפולית לקידום מיומנויות חברתיות כיתתיות
Latency - Social Emotional Learning L-SEL
ד"ר חנה פישר גרפי
מועד פתיחת ההשתלמות: 10.05.2024 | השתלמות מקוונת | ההרשמה בעיצומה

כלים להעברת סדנה למתמודדים עם אבל ושכול

כלים להעברת סדנה למתמודדים עם אבל ושכול
מר מרק שרמן
מועד פתיחת הקורס: 20.05.2024 | השתלמות מקוונת | ההרשמה בעיצומה

הכשרה בטיפול דיאדי התפתחותי מבוסס התקשרות
Dyadic Developmental Psychotherapy (DDP)

הכשרה בטיפול דיאדי התפתחותי מבוסס התקשרות
Dyadic Developmental Psychotherapy (DDP)
גב' דפנה לנדר
מועד פתיחת הקורס: 30.05.2024 | קורס פרונטלי | ההרשמה בעיצומה

Theraplay® level 2

Theraplay® level 2
דפנה לנדר וסיון הרטמן
מועד פתיחת הקורס: 19.06.2024 | קורס פרונטלי | ההרשמה בעיצומה

מטיפול פרטני לזוגי

מטיפול פרטני לזוגי
לפרטים נוספים
פרטים נוספים בקרוב

הקבוצה כחלק מן החברה, הקבוצה כשלם והקבוצה כאוסף אינטראקציות

הקבוצה כחלק מן החברה, הקבוצה כשלם והקבוצה כאוסף אינטראקציות
לפרטים נוספים
פרטים נוספים בקרוב

סוגיות בטיפול עם מתבגרים ובוגרים צעירים על הרצף האוטיסטי (ASD)

סוגיות בטיפול עם מתבגרים ובוגרים צעירים על הרצף האוטיסטי (ASD)
פרטים נוספים בקרוב

גב' קרן ניסן-אילסר ומר אורן גרסטנהיבר

מועד פתיחת ההשתלמות: 09.10.2023 | השתלמות מקוונת | ההרשמה בעיצומה

המשגה פונקציונלית (A-B-C) ככלי טיפולי
"למה לעזאזל המטופל-ת עושה את זה?!"

ד"ר דנה מור

מועד פתיחת הקורס 23.10.23 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

העמדה ההתיחסותית בפסיכואנליזה

מר תומר הרן

מועד פתיחת הקורס: 3.11.2023 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

מיינדפולנס ופסיכותרפיה בראי הפסיכולוגיה הבודהיסטית

רעות בן קמחי ויעל סיון

מועד פתיחת הקורס: 03.11.2023 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

פסיכו פוריות - היבטים טיפולים, אבחוניים
ומערכתיים במצבי אי פריון

ד"ר רות מסר קויצקי

מועד פתיחת הקורס: 19.11.2023 | קורס משולב מקוון ופרונטלי | ההרשמה בעיצומה

Focusing I- הפרקטיקה שהופכת פסיכותרפיה
לאינטגרטיבית

ד"ר יפעת כהן, גב' דנה ספקטור

מועד פתיחת הקורס: 28.11.23 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

DBT - תכנית הכשרה דו שנתית

ד"ר אביב נוף

מועד פתיחת הקורס: 03.12.2023 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

טיפול פסיכודינמי בילדים מבט עדכני:
הברית הטיפולית, שברים ותיקונם

גב' רחלי זיגל

מועד פתיחת ההשתלמות: 20.12.2023 | השתלמות מקוונת | ההרשמה בעיצומה

טיפול בהתמכרויות בראייה מערכתית
"הכל מתארגן במשפחה"

ד"ר אריאלה עילם, מר אבישי כץ

מועד פתיחת הקורס: 22.12.2023 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

סוגיות בהתערבות קוגניטיבית -התנהגותית (CBT)
עבור ילדים ומתבגרים על הרצף האוטיסטי (ASD)

גב' עדי הירש

מועד פתיחת הקורס: 29.12.2023 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

ACT עבודה טיפולית עם ילדים, מתבגרים והורים

ד"ר עינת יהנה

מועד פתיחת הסדנה: 05.01.2024 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

עבודה טיפולית עם בני משפחה-מטפלים (Caregivers)

מרצים: גב' חני בירן, מר רוני עמיאל וד"ר גדי בן שפר
מנחה: ד"ר ליאת ליבוביץ'

מועד פתיחת הקורס: 05.01.2024 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

ריבוי הפנים בתאורייה(ות) של ו. ביון
מתאוריה על מציאות ועד תאוריה על הנסתר

ד"ר ליאור גרנות

מועד פתיחת הקורס: 09.01.2024 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

ביבליותרפיה ככלי התערבות בטיפול

מרכזת הקורס ומרצה: אוסנת כהן גנור
מרצים אורחים: ד"ר רן אלמוג, ד"ר שרון זיו ביימן, ריקי ברנשטיין, גלית גורן גלעד, ד"ר יפעת כהן, חני שטיין

מועד פתיחת הקורס: 14.01.2024 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

ארגז כלים לעבודה עם רגש

ד"ר מור שחורי, מיקי פטרן, רות שוודרון וד"ר רונה מרמלשטיין

מועד פתיחת הקורס: 19.01.2024 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

קריאה בכתביו של דונלד ו' ויניקוט - מעגלים בין סוף להתחלה

ד"ר אלומה רייס

מועד פתיחת הקורס: 23.01.2024 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

פסיכותרפיה והדרכת הורים
בתהליכי פרידה וגירושין

ענבל רוזנבלום

מועד פתיחת הקורס :02.02.24 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

סוגיות בהקמת קבוצה ובהנחייתה

ד"ר יאיר אפטר, שלומית לוין

מועד פתיחת הקורס: 04.02.2024 | השתלמות מקוונת | ההרשמה בעיצומה

תוקפנות ומיקרו-תוקפנות בזוגיות: כלים להתערבות

ד"ר רון נסים

מועד פתיחת ההשתלמות: 08.02.24 | השתלמות פרונטלית | ההרשמה בעיצומה

תנועה בין הפרטני לבין הזוגי :
המשגות וכלים לשילוב בין טיפול תוך-אישי ובינאישי

ד"ר ליאת ליבוביץ'

פרטים נוספים מועד פתיחת הקורס: 21.02.2024 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

טיפול דינמי קצר מועד – המודל התמיכתי-פרשני
(מבוסס קונפליקט הקשר המרכזי – CCRT)

ד"ר מור שחורי-סטאל

מועד פתיחת הקורס: 28.02.2024 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

עצמאיים בשטח: הקבוצה המרכזית בפסיכואנליזה הבריטית -
מאובייקט המעבר (ויניקוט) ועד האובייקט המתמיר (בולאס)

מר סלבה קוברדינסקי

מועד פתיחת הקורס: 01.03.2024 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

"הגישה המוטיבציונית":
כיצד לסייע למטופלים לבצע שינוי

גב' מיכל זיו

מועד פתיחת הקורס: 03.03.2024 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

טראומה – להבין כדי לטפל
מבט אינטגרטיבי על השפעת הטראומה על המוח, הגוף והנפש, ויישומים טיפוליים מבוססי התקשרות, רגש וחוויה בטיפול בטראומה

גב' חמוטל סופר- גרוך

מועד פתיחת הקורס: 08.03.2024 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

טיפול בהורים לילדים עם ADHD:
ממחקר לכלים פרקטיים בטיפול אינטגרטיבי קבוצתי ופרטני

ד"ר אירן דיאמנט, פרופ שרון טוקר, פרופ שמואל מלמד, ד"ר לליב אגוזי, ד"ר דרור דולפין, ד"ר יעל בן חורין, ד"ר מאור כלפון חכמיגרי, ד"ר הילה סגל, ד"ר רז דקל, ד"ר אורית קמיר, מר איתן מאירי, ד"ר נילי גרינברג בורוכוב, גב' מתי ליבליך וגב' עדי שפירא

מועד פתיחת הקורס: 15.03.2024 | קורס משולב פרונטלי ומקוון | ההרשמה בעיצומה

תכנית הכשרה בנושא: שחיקה
זיהוי – מניעה - התערבות
קווים מנחים ליישום תקן ISO חדש 45003

מגי סביץ' ושלומית ברק גילוני

מועד פתיחת הקורס: 25.03.2024 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

טיפול בפגיעות מיניות בבני נוער
הערכה והתערבות מעמדה אינטגרטיבית

מרק שרמן

מועד פתיחת הקורס:05.04.2023 | השתלמות מקוונת | ההרשמה בעיצומה

פסיכותרפיה במצבים פליאטיביים-מסכני חיים

תומר הרן

מועד פתיחת הקורס: 01.05.2024 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

להיפרד מ'עצמי':
על ריקות וטרנספורמציות בתפיסת העצמי

ד"ר יפעת כהן

מועד פתיחת הקורס: 05.05.2024 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

טיפול בהורות בשפת ה-DBT : מודל ההורות
הדיאלקטית

ד"ר יעל דורון, ד"ר אייל כהן

מועד פתיחת הקורס: 07.05.2024 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

אנליזה קבוצתית הלכה למעשה

ד"ר גיא פרל

מועד פתיחת הקורס: 10.5.2024 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

מבוא לפסיכולוגיה האנליטית של יונג ונוימן

מר מרק שרמן

מועד פתיחת הקורס: 20.05.2024 | השתלמות מקוונת | ההרשמה בעיצומה

כלים להעברת סדנה למתמודדים עם אבל ושכול

דפנה לנדר וסיון הרטמן

מועד פתיחת הקורס: 19.06.2024 | קורס פרונטלי | ההרשמה בעיצומה

Theraplay® level 2

פרטים נוספים בקרוב

לפרטים נוספים

הקבוצה כחלק מן החברה, הקבוצה כשלם והקבוצה כאוסף אינטראקציות

גב' קרן ניסן-אילסר וד"ר שרון אלדר

מועד פתיחת הקורס: 23.10.2023 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

אינטגרציה בפסיכותרפיה – מבוא ויישומים קליניים

ד"ר רון נסים

מועד פתיחת הקורס: 02.11.2023 | קורס פרונטלי | ההרשמה בעיצומה

חיבור בין טיפול פסיכודינאמי ל CBT -
המודל של פול וכטל

מר עמי ויזל

מועד פתיחת הקורס: 03.11.2023 | קורס פרונטלי | ההרשמה בעיצומה

טיפול בקבלה ומחוייבות- ACT: קורס יסודות

מרצה: נטע עמיאל
מרצים אורחים: ד"ר רן אלמוג, ליאור בירן

מועד פתיחת הקורס: 12.11.2023 | קורס משולב מקוון ופרונטלי | ההרשמה בעיצומה

ACT כגישת טיפול וכדרך חיים
למתמחות ומתמחים בפסיכולוגיה

מר מרק שרמן

מועד פתיחת הקורס: 24.11.2023 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

כלים פסיכולוגיים להתמודדות עם מחלת הסרטן

ד"ר אפרת ציגנלאוב

מועד פתיחת הקורס: 01.12.2023 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

טיפול קבוצתי מבוסס אינטגרציה פסיכודינמית:
עקרונות וכלים

גב' קרן ניסן- אילסר

מועד פתיחת הקורס: 04.12.2023 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

CBT אינטגרטיבי – מושגי יסוד וטכניקות בסיסיות

מנהל אקדמי: ליאור בירן
צוות הוראה: ד"ר רן אלמוג, ליאור בירן, עמי ויזל, חנן יפת, שירלי רונן שחר

מועד פתיחת הקורס: 22.12.2023 | קורס משולב פרונטלי ומקוון | ההרשמה בעיצומה

טיפול בקבלה ומחויבות (ACT):
תוכנית הכשרה מתקדמת ומקיפה

ד"ר אמיתי המנחם

מועד פתיחת ההשתלמות: 22.12.2023 | קורס פרונטלי | ההרשמה בעיצומה

עבודה טיפולית עם זיכרונות ילדות מוקדמים

אלה אפרתי לוי ונגה שחר

מועד פתיחת הקורס: 04.01.2024 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

"הורים בחדר הטיפול" עם ילדים על הרצף האוטיסטי
קורס לאנשי מקצועות הפרא-רפואי המטפלים בילדים על הרצף האוטיסטי (ASD)

ד"ר אביטל גרשפלד-ליטוין, גב' רעות בן קמחי

מועד פתיחת הקורס: 05.01.2024 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

פסיכותרפיה במצבי אובדן הריון

ד"ר יפעת כהן

מועד פתיחת הקורס: 07.01.2024 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

פסיכותרפיה בהשראת DBT
הפרקטיקה של דיאלקטיקה ומיינדפולנס

מר תומר הרן

מועד פתיחת הקורס: 10.01.2024 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

איזון הנפש כמצפן טיפולי
היכרות עם מרכיב ה- Equanimity

ד"ר יערה שמשוני

מועד פתיחת הקורס: 18.01.2024 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

עבודה טיפולית עם הורים ככלי להפחתת חרדה
וOCD בילדים ומתבגרים- "מודל SPACE"

מר מרק שרמן

מועד פתיחת הקורס: 22.01.2024 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

טיפול אינטגרטיבי בכאב

מר סלבה קוברדינסקי

מועד פתיחת ההשתלמות: 24.01.2024 | השתלמות מקוונת | ההרשמה בעיצומה

פסיכותרפיה בהתמכרויות למין

ד"ר שירה סובול

מועד פתיחת הקורס: 09.02.2024 | השתלמות מקוונת | ההרשמה בעיצומה

כלים לטיפול בנוער משתמש והדרכת הורים

גב' קרן ניסן- אילסר

מועד פתיחת הסדנה: 05.02.2024 | סדנה מקוונת | ההרשמה בעיצומה

איתגור קוגניטיבי שימוש מתוך עמדה אינטגרטיבית

ד"ר אביב נוף

מועד פתיחת הקורס: 11.02.2024 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

טיפול בבעיות התנהגות בילדים מתוך עמדה אינטגרטיבית

גב' אריאלה גרין מיסק

מועד פתיחת ההשתלמות: 23.02.2024 | השתלמות מקוונת | ההרשמה בעיצומה

ACT טיפול בזוגות
עבודה עם זוגות ובנושאים של זוגיות באמצעות
טיפול קבלה ומחוייבות (ACT)

ד"ר אילן טבק אבירם

מועד פתיחת הקורס: 29.02.2023 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

הטיפול במשפחות מקהילת הלהט"ב-
עבודה אינטגרטיבית עם "משפחות חדשות"

ד"ר אביטל גרשפלד-ליטוין

מועד פתיחת הקורס: 01.03.2024 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

פסיכותרפיה במצבי אובדן, יגון ואבל

יסמין רון סגל

מועד פתיחת הקורס: 03.03.2024 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

סוגיות בטיפול רגשי-התפתחותי באוטיזם

מר אסף גיטלר

מועד פתיחת ההשתלמות: 15.03.2024 | השתלמות מקוונת | ההרשמה בעיצומה

סדנא חד יומית: הכשרת בסיס להפעלת מיומנויות גוף נפש להפחתת מתח

גב' שירלי רונן שחר

מועד פתיחת הקורס: 21.03.2024 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

טיפול בקבלה ומחויבות- ACT: קורס יסודות

מרכזת ומרצת הקורס: ד"ר אפרת כהן-נוימן
צוות הוראה: ד"ר ענת גור, ד"ר רינת גרונדמן שם- טוב, פרופ' נועם ויינבך, ד״ר עדית זוהר -בז׳ה, פרופ׳ יעל לצר, פרופ' לנה שגיא דאין, גב' ענבר שרב- איפרגן.

מועד פתיחת הקורס: 02.04.2024 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

טיפול בהפרעות אכילה מנקודת מבט אינטגרטיבית

גב' מיכל זיו

מועד פתיחת הקורס: 30.04.2024 | קורס פרונטלי | ההרשמה בעיצומה

יסודות ה AEDP – טיפול חוויתי דינמי מואץ

מר יובל דובי

מועד פתיחת הקורס: 03.05.24 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

האישי, הבינאישי והקבוצתי

אוסנת כהן גנור

מועד פתיחת הקורס: 07.04.2024 | קורס מקוון | ההרשמה בעיצומה

טיפול זוגי ממוקד רגש EFT

מר גבו וייס, פרופ' נורית ירמיה

מועד פתיחת ההשתלמות: 09.05.2024 | קורס פרונטלי | ההרשמה בעיצומה

טיפול זוגי והורי ממוקד מיינדפולנס וחמלה

ד"ר חנה פישר גרפי

מועד פתיחת ההשתלמות: 10.05.2024 | השתלמות מקוונת | ההרשמה בעיצומה

עבודה טיפולית לקידום מיומנויות חברתיות כיתתיות
Latency - Social Emotional Learning L-SEL

גב' דפנה לנדר

מועד פתיחת הקורס: 30.05.2024 | קורס פרונטלי | ההרשמה בעיצומה

הכשרה בטיפול דיאדי התפתחותי מבוסס התקשרות
Dyadic Developmental Psychotherapy (DDP)

פרטים נוספים בקרוב

לפרטים נוספים

מטיפול פרטני לזוגי

פרטים נוספים בקרוב

סוגיות בטיפול עם מתבגרים ובוגרים צעירים על הרצף האוטיסטי (ASD)

bottom of page