top of page
LOGOS

איגוד EMDR-IL  ומכון מפרשים לחקר והוראת הפסיכותרפיה מתכבדים להזמינכם:

הכשרה בטכניקת פלאש:

סדנת הכשרה באנגלית למטפלים ישראלים

עם או בלי הכשרה ב-EMDR

למטפלים ללא הכשרת EMDR

יום שני 8.1.24

ויום חמישי 11.1.24

בשעות 19.00-22.00

למטפלים עם הכשרת EMDR

יום שני 18.12.23

ויום חמישי 21.12.23

בשעות 19.00-22.00

הכשרה מקוונת וללא עלות - 
אך נדרשת הרשמה מראש

דברי פתיחה :
פרופ׳ יואל אליצור

מרצים : 
ד״ר פיל מנפילד, מפתח טכניקת הפלאש
וד״ר לואיס אנג׳ל

נפגעי טראומה רבים יתקשו לדבר על החוויות הקשות מה-7 באוקטובר והמלחמה שלאחר מכן.

רוב הטיפולים בטראומה דורשים חשיפה מודעת לזיכרונות הטראומטיים. ייחודה של טכניקת הפלאש שפותחה במסגרת הגישה של EMDR הוא שההתערבות נעשית ללא חשיפה מודעת לזיכרונות הטראומטיים.

 

מחקר מבוקר תמך ביעילות של טכניקת הפלאש והראה שהתערבות מבוססת פלאש הפחיתה את מידת ההפרעה של זיכרונות טראומטיים לפחות כמו EMDR ללא פלאש ונחוותה כיותר נסבלת. עד כה פורסמו 13 מאמרים שעברו ביקורת עמיתים המעידים על בטיחות, יעילות ויציבות התוצאות של טכניקת הפלאש למשך עד 18 חודשים.

 

למידע נוסף על טכניקת הפלאש, כולל רשימת פרסומים https://flashtechnique.com/wp/

bottom of page